11 måneders statusseminar ved Lin Kjerulf

11 måneders statusseminar ved Lin Kjerulf

Lin vil give sin 11 måneders statusseminar på sin ph.d.-afhandling "Cirkulære tilbudsstrategier i udførende byggevirksomheder".

Tidspunkt

07.12.2021 kl. 10.30 - 12.00

Beskrivelse

Om ph.d.-afhandlingen

Cirkulære udbuds- og tilbudsstrategier er altafgørende for, om cirkulære løsninger kan implementeres i byggeprojekter. Der findes dog begrænset viden om udførende byggevirksomheders to kerneaktiviteter, prækvalifikation og tilbudsafgivning, grundet emnernes fortrolige karakter.

Formålet med projektet er at undersøge, hvilke dynamikker som fremmer eller hæmmer en cirkulær transformation af prækvalifikation- og tilbudspraksisser i en entreprenørvirksomhed. Mere specifikt, vil projektet undersøge eksisterende praksisser for prækvalifikation og tilbudsafgivning, vurdere hvordan bygherrers udbud former entreprenørers praksisser og syntetisere erfaringer fra implementering af nye metoder inden for prækvalifikation og tilbudsafgivning.

OPPONENT

  • Lektor Michael Søgaard Jørgensen fra DIST ved Institut for Planlægning, AAU CPH

PHD HOVED-VEJLEDER

  • Seniorforsker Kim Haugbølle, Inst. for Byggeri, By og Miljø, AAU (hovedvejleder)

PHD BI-VEJLEDER

  • Esben Rahbek Gjerdrum, CBS

ERHVERVS- PHD VEJLEDERE

  • Troels Aggersbo, Enemærke & Petersen
  • Anders Sørensen, Enemærke & Petersen

PH.D. PROGRAM

  • Civil Engineering

SPROG

  • Dansk

Arrangør

Institut for Byggeri, By og Miljø

Adresse

Aalborg Universitet København, Seminarrum 2.1.021, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilbage til