AAU logo
AFLYST - Kvalitetssikring af universelt design i praksis - et kursus hos BUILD

AFLYST - Kvalitetssikring af universelt design i praksis - et kursus hos BUILD

På dette femdages kursus kan du lære at kvalitetssikre det byggede miljø i forhold til universelt design og tilgængelighed.

Tidspunkt

11.05.2020 kl. 10.00 - 17.00

Beskrivelse

Formålet er at kunne vurdere kvaliteten af løsninger og det færdige byggeri, både for brugere og byggeriets aktører. På kurset bliver de gældende regler på området, som fx bygningsreglementet (BR18) gennemgået og sat i relation til relevante kvalitetssikringsmetoder.

Vi gennemgår eksempler på, hvordan du i egen praksis kan forholde dig kritisk og konstruktivt til kvalitetssikring og kvalitetsforståelse i design og byggeprocessen ift. såvel nybyggeri som ombygning af eksisterende byggeri. Her diskuteres brugerbehov, brugerforståelse og designløsninger i forhold til begreberne æstetik og kvalitet.

Du får:

  • Viden om fortolkning og udfordringer i gældende regelværk, herunder bygningsreglementet (BR18) if t. universelt design og tilgængelighed
  • Kompetencer til at identificere kvalitetssikringsprocesser ift. universelt design og tilgængelighed i komplekse bygge- og implementeringsprocesser.
  • Konkrete eksempler på kvalitetssikring af universelt design og tilgængelighed i praksis.

Kurset henvender sig til både rådgivere, projekterende, byggesagsbehandlere og brugerrepræsentanter.

Kurset kan give merit i forhold til modul 5 på Master i Inkluderende Arkitektur (tidligere Master i Universelt Design og Tilgængelighed).

UNDERVISERE

  • Seniorkonsulent Lone Sigbrand, BUILD Aalborg Universitet
  • Seniorforsker Anne Kathrine Frandsen, BUILD Aalborg Universitet

TID

Del 1:

  • 11. maj 2020 kl. 10.00 til 17.00
  • 12. maj 2020 kl. 9.00 til 16.00
  • 13. maj 2020 kl. 9.00 til 16.00

Del 2:

  • 9. juni 2020 kl. 10.00 til 17.00
  • 10. juni 2020 kl. 9.00 til 16.00

STED

BUILD, Aalborg Universitet København
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Pris

Kr. 21.500 ekskl. moms. Med i prisen er SBi-anvisning 272 om BR18.

Arrangør

BUILD, Aalborg Universitet København

Adresse

BUILD, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/ud-kvalitetssikring

Tilbage til