AAU logo
FLYTTET TIL EFTERÅRET: Temadag om ventilation, indeklima og energi

FLYTTET TIL EFTERÅRET: Temadag om ventilation, indeklima og energi

Temadagene der skulle have været afholdt i april og maj er flyttet til efteråret 2020. Se datoerne nedenfor.

Tidspunkt

20.05.2020 kl. 09.00 - 16.30

Beskrivelse

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima. Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og udenfor bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet. Men af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort. Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, men desværre har det medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug.   

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA indenfor samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikle nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche. 

 

Pris

Pris kr. 500 ekskl. moms

 

Tid og sted

Temadagen afholdes på Aalborg Universitet i henholdsvis i Aalborg og København

 

KØBENHAVN

NY DATO: Torsdag den 1. oktober 2020, kl. 09.00-16.30
Aalborg Universitet København, A.C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Lokale: Auditorium 1.008

Tilmeld dig temadagen om Ventilation, indeklima og energi i København 

Aalborg

NY DATO: Mandag den 5. oktober 2020, kl. 09.00-16.30 
Aalborg Universitet, Pontoppidanstræde 111, 9220 Aalborg 
Lokale: Auditorium 1.177

Tilmeld dig tEMADAG OM VENTILATION, INDEKLIMA OG ENERGI i Aalborg 

 

 

     

Tid

Program

08.30 Ankomst, kaffe, the

IEA Energy Technology Network

09.00 Danmarks strategi for deltagelse i IEA og Technology Collaboration Programmes, Henrik T. Aa. Friis, EUDP
09.15 Hvad er EBC, hvilke projekter gennemfører de og hvor kan man hente ny viden?, Per Heiselberg, AAU

Ventilation og termisk sommer komfort

 

Annex 62 Ventilative Cooling

09.30 Nyt værktøj til vurdering af mulighederne for anvendelse af naturlig køling med udeluft, Michal Pomianowski, AAU
09.45 Ny guide til design af naturlig køling med udeluft i boliger, Per Heiselberg, AAU
10.00 Eksempler på byggerier der anvender naturlig køling med udeluft, Jannick Roth, WindowMaster
10.15 Initiativer til nye internationale standarder for anvendelse af naturlig ventilation og køling med udeluft, Karsten Duer/Chrstoffer Plesner, VELUX
10.30 Q&A
10.45 Pause
 

Annex 80 Resilient Cooling

11.00 Præsentation af et nyt projekt. Chen Zhang, AAU
 

Annex 69 Strategy and Practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings

11.15 Hvornår bruges Adaptive Thermal Comfort metode og hvornår bruges PMV-PPD metoden? Bjarne W. Olesen/Rune V. Andersen, DTU
11.30 Design og krav til PECS (Personal Environmental Comfort Systems). Ongun Kazanci/Mariya Petrova Bivolarova, DTU
11.45 Q&A
12.00 Frokost

Ventilation og luftkvalitet

 

Annex 68 Indoor Air Quality Design and Control in Low Energy Residential Buildings

13.00 Indikatorer for indendørs luftkvalitet, Pawel Wargocki, DTU
13.15 Ny viden om emissioner fra materialer, koblede effekter med temperatur og fugtighed, Menghao Qin/Pawel Wargocki, DTU
13.30 Annex 68 guide – implikationer for projektering styring og drift af ventilation i boliger fremadrettet. Jakub Kolarik, DTU
13.45 IAQ sensorer – Kan alle måle luftkvalitet med tilstrækkelig kvalitet?  Jakub Kolarik, DTU
14.00 Q&A
14.15 Pause
 

Annex 78 Supplementing Ventilation with Gas-phase Air Cleaning, Implementation and Energy Implications

14.30 Kan vi I fremtiden delvis erstatte udeluft med luftrensning? Bjarne W. Olesen/ Pawel Wargocki, DTU
14.45 Oversigt over eksisterende teknologier for luftrensning. Lei Fang, DTU
15.00 Mulige energibesparelser ved brug af luftrensning. Alireza Afshari, AAU
15.15 Q&A

Ventilation og brugeraspekter

 

Annex 66 Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings??

15.30 Hvordan kan sensorer bruges til at kortlægge brugeradfærd. Fisayo C. Sangoboye/ Mikkel Baun Kjærgaard, SDU
15.45 Hvilken viden om brugeradfærd kan vi i dag bruge i design af bygninger. Rune V. Andersen, DTU
 

Annex 79 Occupant Behaviour-Centric Building Design and Operation

16.00 Digitale teknologier som grundlag for brugertilpasset design og drift, Mikkel Baun Kjærgaard, SDU
16.15 Q&A
16.30 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Tilmeld dig temadagen

 

 

EUDP har fokus på at styrke det internationale samarbejde for derigennem at fremme danske styrkepositioner og den danske ressourcebase inden for energiteknologi. Videnhjemtag om den seneste udvikling og nye metoder er et vigtigt element, som fremmes gennem deltagelse i internationalt samarbejde. EUDP ønsker at fremme internationale projekter, videndeling, opbygning af netværk, hjemtag af viden mm. gennem IEA’s Technology Collaboration Programmes, hvor det er af strategisk interesse for Danmark.

Pris

Kr. 500 ekskl. moms

Arrangør

BUILD, Aalborg Universitet

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/eudp-temadag

Tilbage til