PCB i bygninger - Kursus hos BUILD

PCB i bygninger - Kursus hos BUILD

På dette kursus vil du få viden om, hvordan man afklarer, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan man gennemfører en kortlægning af forureningen

Tidspunkt

06.10.2020 kl. 09.00 - 16.00

Beskrivelse

Polychlorerede biphenyler, forkortet PCB, blev brugt i byggematerialer gennem ca. 25 år fra midten af 1950’erne og frem, men har siden vist sig at være blandt de farligste miljøgifte.

På dette kursus lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen. Du får også at vide, hvordan en PCB-renoveringsproces overordnet forløber, hvilke afhjælpningsmetoder der kan anvendes, de enkelte metoders fordele og ulemper, samt praktiske aspekter forbundet med renoveringen, herunder affaldshåndtering og beskyttelse af mennesker og miljø.

Regeringens PCB-handlingsplan er bl.a. udmøntet i to SBi-anvisninger om undersøgelse og vurdering, hhv. afhjælpning, renovering og nedrivning af bygninger med PCB.

Kurset tager udgangspunkt i de to anvisninger, og kursuslederen er anvisningernes forfatter, seniorforsker Helle Vibeke Andersen, som har udarbejdet anvisningerne i samarbejde med en række andre indeklimaeksperter og praktikere fra byggebranchen.

UNDERVISERE

Seniorforsker Helle Vibeke Andersen, BUILD Aalborg Universitet

Professor Lars Gunnarsen, BUILD Aalborg Universitet 

Direktør Claus Lundsgaard, Skandinavisk Bio-Medicinsk Institut A/S

På kurset får du: 

DELTAGERE PÅ TIDLIGERE KURSER HAR UDTALT, AT DET BEDSTE VED KURSET ER:

  • Faglig udveksling mellem kursister
  • Diskussioner vedr. uklarheder, reelle sager, nyeste forskning
  • Bredt indhold med fakta og erfaringer
  • Et meget jordnært kursus
  • Eksemplerne på virkeligheden

TILMELDING TIL KURSET PCB i bygninger

Pris

Kr. 4.800 ekskl. moms - Early bird rabat: Tilmeld dig senest 6. september 2020, så giver vi 10% rabat på deltagerbetalingen

Arrangør

BUILD, Aalborg Universitet København

Adresse

BUILD, Aalborg Universitet København, A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Mere information

https://kursus.sbi.dk/pcb

Tilbage til