Temadag om ventilation, indeklima og energi

Temadag om ventilation, indeklima og energi

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche. Temadagen afholdes online torsdag 1. oktober 2020.

Tidspunkt

01.10.2020 kl. 09.00 - 16.30

Beskrivelse

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima. Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og udenfor bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet. Men af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort. Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, men desværre har det medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug.   

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA indenfor samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikle nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen vil de danske deltagere præsentere de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche.

Video fra temadagen

Alle præsentationer fra temadagen er samlet i en playliste på YouTube, eller du kan kigge herunder, hvor de kommer i den rækkefølge, oplæggene blev holdt.

Link til alle oplæg på YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI-fsy-RBK9DUxBaDevq_IwTyjtZduPDm

 

Introduktion

Danmarks strategi for deltagelse i IEA og Technology Collaboration Programmes
Henrik T. Aa. Friis, EUDP

 

 

Ventilation og termisk sommer komfort, part 1

00:00 - Nyt værktøj til vurdering af mulighederne for anvendelse af naturlig køling med udeluft, Michal Pomianowski, BUILD, AAU
17:39 - Ny guide til design af naturlig køling med udeluft i boliger, Per Heiselberg, BUILD, AAU
29:30 - Eksempler på byggerier der anvender naturlig køling med udeluft, Jannick Roth, WindowMaster
41:30 - Initiativer til nye internationale standarder for anvendelse af naturlig ventilation og køling med udeluft, Karsten Duer, VELUX
01:03:00 - Q&A

 

 

Ventilation og termisk sommerkomfort, part 2

Annex 80 Resilient Cooling
00:00 - Præsentation af et nyt projekt. Chen Zhang, BUILD, AAU

Annex 69 Strategy and Practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings
13:00 - Hvornår bruges Adaptive Thermal Comfort metode og hvornår bruges PMV-PPD metoden? Bjarne W. Olesen, DTU
29:42 - Design og krav til PECS (Personal Environmental Comfort Systems). Ongun Kazanci, DTU
44:10 - Q&A 

 

 

Ventilation og luftkvalitet, part 1

Annex 68 Indoor Air Quality Design and Control in Low Energy Residential Buildings
00:41 - Indikatorer for indendørs luftkvalitet, Pawel Wargocki, DTU
16:36 - Ren luft med energieffektiv boligventilation, Carsten Rode, DTU
33:23 - Annex 68 guide - implikationer for projektering styring og drift af ventilation i boliger fremadrettet, Jakub Kolarik, DTU 46:55 - IAQ sensorer – Kan alle måle luftkvalitet med tilstrækkelig kvalitet?, Jakub Kolarik, DTU
01:06:20 - Q&A

 

 

Ventilation og luftkvalitet, part 2

00:00 - Kan vi I fremtiden delvis erstatte udeluft med luftrensning? Bjarne W. Olesen, DTU
18:57 - Oversigt over eksisterende teknologier for luftrensning. Lei Fang, DTU
36:35 - Mulige energibesparelser ved brug af luftrensning. Alireza Afshari, BUILD, AAU
56:24 - Q&A

 

 

Ventilation og brugeraspekter

Annex 66 Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings
01:32 - Hvordan kan sensorer bruges til at kortlægge brugeradfærd, Fisayo C. Sangoboye, SDU
18:38 - Hvilken viden om brugeradfærd kan vi i dag bruge i design af bygninger. Rune K. Andersen, DTU

Annex 79 Occupant Behaviour-Centric Building Design and Operation
34:36 - Digitale teknologier som grundlag for brugertilpasset design og drift, Mikkel Baun Kjærgaard, SDU
49:00 - Q&A

 

 

     

Tid

Program

   

IEA Energy Technology Network

09.00 Danmarks strategi for deltagelse i IEA og Technology Collaboration Programmes, Henrik T. Aa. Friis, EUDP
09.15 Hvad er EBC, hvilke projekter gennemfører de og hvor kan man hente ny viden?, Per Heiselberg, AAU

Ventilation og termisk sommer komfort

 

Annex 62 Ventilative Cooling

09.30 Nyt værktøj til vurdering af mulighederne for anvendelse af naturlig køling med udeluft, Michal Pomianowski, AAU
09.45 Ny guide til design af naturlig køling med udeluft i boliger, Per Heiselberg, AAU
10.00 Eksempler på byggerier der anvender naturlig køling med udeluft, Jannick Roth, WindowMaster
10.15 Initiativer til nye internationale standarder for anvendelse af naturlig ventilation og køling med udeluft, Karsten Duer, VELUX
10.30 Q&A
10.45 Pause
 

Annex 80 Resilient Cooling

11.00 Præsentation af et nyt projekt. Chen Zhang, AAU
 

Annex 69 Strategy and Practice of Adaptive Thermal Comfort in Low Energy Buildings

11.15 Hvornår bruges Adaptive Thermal Comfort metode og hvornår bruges PMV-PPD metoden? Bjarne W. Olesen, DTU
11.30 Design og krav til PECS (Personal Environmental Comfort Systems), Ongun Kazanci, DTU
11.45 Q&A
12.00 Frokost

Ventilation og luftkvalitet

 

Annex 68 Indoor Air Quality Design and Control in Low Energy Residential Buildings

13.00 Indikatorer for indendørs luftkvalitet, Pawel Wargocki, DTU
13.15 Ny viden om emissioner fra materialer, koblede effekter med temperatur og fugtighed, Menghao Qin/Pawel Wargocki, DTU
13.30 Annex 68 guide – implikationer for projektering styring og drift af ventilation i boliger fremadrettet. Jakub Kolarik, DTU
13.45 IAQ sensorer – Kan alle måle luftkvalitet med tilstrækkelig kvalitet? Jakub Kolarik, DTU
14.00 Q&A
14.15 Pause
 

Annex 78 Supplementing Ventilation with Gas-phase Air Cleaning, Implementation and Energy Implications

14.30 Kan vi I fremtiden delvis erstatte udeluft med luftrensning? Bjarne W. Olesen, DTU
14.45 Oversigt over eksisterende teknologier for luftrensning. Lei Fang/Bjarne W. Olesen, DTU
15.00 Mulige energibesparelser ved brug af luftrensning. Alireza Afshari, AAU
15.15 Q&A

Ventilation og brugeraspekter

 

Annex 66 Definition and Simulation of Occupant Behavior in Buildings??

15.30 Hvordan kan sensorer bruges til at kortlægge brugeradfærd. Fisayo C. Sangoboye, SDU
15.45 Hvilken viden om brugeradfærd kan vi i dag bruge i design af bygninger. Rune K. Andersen, DTU
 

Annex 79 Occupant Behaviour-Centric Building Design and Operation

16.00 Digitale teknologier som grundlag for brugertilpasset design og drift, Mikkel Baun Kjærgaard, SDU
16.15 Q&A
16.30 Tak for i dag

Ret til ændringer forbeholdes.

EUDP har fokus på at styrke det internationale samarbejde for derigennem at fremme danske styrkepositioner og den danske ressourcebase inden for energiteknologi. Videnhjemtag om den seneste udvikling og nye metoder er et vigtigt element, som fremmes gennem deltagelse i internationalt samarbejde. EUDP ønsker at fremme internationale projekter, videndeling, opbygning af netværk, hjemtag af viden mm. gennem IEA’s Technology Collaboration Programmes, hvor det er af strategisk interesse for Danmark.

Arrangør

BUILD, Aalborg Universitet

Adresse

A. C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV

Tilbage til