Forskningsgruppen for Bygningers Klimasystemer

Forskningsgruppen for bygningers klimasystemer og lys

Forskningsgruppeleder: Alireza Afshari

Behov for ny viden

Forskningsgruppen tilvejebringer energieffektive løsninger til forbedring af det atmosfæriske og termiske indeklima i bygninger.

Forskningsmæssige indsatser

Løsningerne baseres på udvikling af nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning herunder styring og regulering af systemerne. Bygninger indbefatter såvel kontorbygninger, institutioner og skoler som både nye og eksisterende beboelsesbygninger.

Energieffektivitet betragtes ikke alene i form af reduktion af energianvendelsen, men også i form af håndtering og optimering af energianvendelsen i tid fx gennem brug af Smart Grids og lavtemperatur opvarmningssystemer og højtemperatur kølesystemer.

Energieffektive løsninger i bygninger omfatter behovsstyring på rumniveau af systemer, som kombinerer ventilation, opvarmning og køling samt løsninger, som kombinerer ventilation, faseskiftende materialer og vedvarende energikilder. Løsninger til luftrensningssystemer omfatter teknologier, som er i stand til at reducere koncentrationen af både partikler og gasser under hensyntagen til indeluftkvaliteten og beskyttelse af ventilationssystemet.

Samarbejdspartnere

Energieffektive løsninger udvikles gennem simuleringer, laboratorieundersøgelser, pilotprojekter, udvikling af prototyper og demonstration i bygninger og ofte i samarbejde med byggesektoren, kommuner og relevante styrelser. Målgrupperne for de forslåede løsninger er ingeniører, bygningsejere, HVAC-firmaer, kommuner samt brugere i kontorbygninger, skoler, beboelsesbygninger etc.

Anvendelse

Forskningsgruppen bidrager til at tilvejebringe forskningsbaseret viden til myndighederne fx i relation til bygningsreglementet, deltager i EU-projekter og bidrager til udveksling og overføring af viden i forskellige IEA-annexer. Forskningsgruppen indbefatter ph.d.-studerende og Postdocs, og bidrager til undervisningen i flere AAU-uddannelser og -kurser.

Om forskningsgruppen
Tilknyttet sektion