Myndighedsbetjening

Vi leverer forskningsbaseret myndighedsbetjening til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Miljøstyrelsen som en del af Aalborg Universitets indsats på området.

Eksempelvis har vi som led i regeringens handleplan for PCB i byggeriet fra 2011 udarbejdet to SBi-anvisninger om PCB i byggeriet.

Undersøgelse og vurdering af PCB i bygninger
SBi-anvisning 241 beskriver, hvordan man undersøger og vurderer PCB i bygninger. Anvisningen indeholder en vejledning til den del af Miljøministeriets affaldsbekendtgørelse, der omhandler PCB i bygninger.
PCB i bygninger – afhjælpning, renovering og nedrivning
SBi-anvisning 268 beskriver, hvordan PCB-forurening af indeluften afhjælpes, og hvordan PCB håndteres, når man renoverer eller nedriver bygninger med PCB.