Uddannelser

Vi underviser på Master i bygningsfysik og kurser om PCB i bygninger i relation til SBi-anvisningerne.
 

Master i bygningsfysik
Vi underviser på masteruddannelsen i bygningsfysik
Kursus i PCB i bygninger
På kurset lærer du at afklare, om en bygning har et sundhedsmæssigt utilfredsstillende indeklima som følge af PCB-forurening, samt hvordan du gennemfører en kortlægning af forureningen.

Desuden udbyder vi studenterprojekter i forbindelse med AAU’s bachelor-, kandidat- og diplomuddannelser inden for bygge- og boligområdet, kemi, bioteknologi og mljøvidenskab. Eksempler på projekttemaer er skimmelsvampe i bygninger og screeningsmetoder for kemi i boligen.