Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Om Sektionen for Bygge,- Anlægsteknik og Proces

Om Sektionen for Bygge,- Anlægsteknik og Proces

Fagområdet for Sektionen for Bygge,- Anlægsteknik og Proces omfatter såvel teoretisk modellering som eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

Fokus er på vurdering af sikkerhed og risiko på flere niveauer, fra materiale- og komponentskala til systemniveau. Derudover arbejder sektionen med branchens bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi samt udvikler teori og værktøjer til robust beslutningstagning for sikring af såvel holdbare og økonomisk optimerede som klimatilpassede og bæredygtige løsninger.

Sektionsleder

Forskningsgrupper