Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Om Sektionen for Bygge-,  Anlægsteknik og Proces

Om Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Fagområdet for Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces omfatter såvel teoretisk modellering som eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

Fokus er på vurdering af sikkerhed og risiko på flere niveauer, fra materiale- og komponentskala til systemniveau. Derudover arbejder sektionen med branchens bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi samt udvikler teori og værktøjer til robust beslutningstagning for sikring af såvel holdbare og økonomisk optimerede som klimatilpassede og bæredygtige løsninger.

Sektionsleder

Forskningsgrupper

Tilknyttede laboratorier

Betonteknologi

Betonteknologi

Vi laver måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton.

Bærende Konstruktioner

Bærende Konstruktioner

Vi tester nye bygningsmaterialer og undersøger hvordan konstruktionselementer opfører sig under forskellige belastninger, hvorefter resultaterne senere kan bruges i designet af bygge- og anlægskonstruktioner.Vi udfører målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanisk prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Geoteknik og Fundering

Geoteknik og Fundering

Vi udfører geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation.