Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Om sektionen for Bæredygtighed, energi og indeklima

Om sektionen for Bæredygtighed, energi og indeklima

Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima leverer forskning, undervisning og myndighedsbetjening indenfor analyse, design, projektering, konstruktion og drift af bygninger og deres tekniske systemer.

Vi fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal miljømæssig udformning og konstruktion af bygninger og deres tekniske systemer. Vi arbejder med speciel opmærksomhed på kvalitet af bygningers brugssystemer, energiforbrug, indeklima og det omgivende miljø.

Sektionen har flere laboratorier, der bruges til forskning og undervisning.

Sektionsleder

Forskningsgrupper

Bygningers bæredygtighed

Forskning indenfor bæredygtighedsvurdering af bygninger og forbedring af bygningers miljøprofil ved anvendelse af livcyklusvurderinger (LCA) i byggeriet. Udvikling og drift af værktøjet LCAbyg, som skal understøtte byggesektorens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamål, miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Indeklimaets sundhedspåvirkninger

Forskning i metoder til reduktion af skimmelsvampevækst, husstøvmider og andre fugtrelaterede problemer i boliger. Identifikation og afhjælpning af bygninger forurenet med PCB. Boligens indeklima, herunder kemikalieeksponering og smittespredning, i relation til ventilation og fugt

Bygningsinformatik

Forskning i design, integration og strukturering af it-værktøjer samt produkt- og procesmodeller for byggeprocessen som helhed. Der fokuseres på understøttelse af modelsamarbejde og vidensoverførsel mellem aktører i design, udførelse, drift og anvendelse af bygninger.

Indeklimakvalitet og Bygningssystemer

Forskning i indeklima baseret på en holistisk evaluering of komfort, sundhed og velbefindende. Forskning i ventilation og luftstrømningsforhold i bygninger og tekniske installationer og udvikling af nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning herunder styring og regulering af systemerne til en bred vifte af bygningstyper. Udvikling og drift af værktøjet IK-kompas til beregning og design af indeklima i byggeriet.

Energi i byggeriet

Forskning i energieffektivt byggeri, interaktionen mellem energiteknologier og bygningens udformning og drift samt analyse og optimering af samspillet mellem bygninger, brugere, tekniske installationer, passive og naturlige energisystemer og energiforsyningen. Udvikling og drift af værktøjer til beregning af energiforbrug og indeklima i byggeriet.

Tilknyttede laboratorier

Bygningers Energi & Indeklima

Bygningers Energi & Indeklima

Vi forsker inden for udviklingen af nye materialer og bygningsdele til lavenergi og bæredygtigt byggeri, af nye ventilationssystemer og viden om strømningsforhold i bygninger og af intelligente facadeløsninger. Vi undersøger desuden også indeklima og sundhed i byggeriet.

IT i byggeriet

IT i byggeriet

Vi understøtter forskning og undervisning inden for brugen af informationsteknologi i byggeriets processer. Vi råder over et udvalg af software til modellering, koordinering og analyse af f.eks. bygningens installationer, lokationsbaseret planlægning og opbygning og visning af modeller i Virtual Reality. Vi råder også over Virtual- og Augmentet Reality udstyr.

Karakterisering af Bygningsmaterialer

Karakterisering af Bygningsmaterialer

Laboratoriet består af avanceret udstyr til at undersøge materialers termofysiske egenskaber og heat-air-moisture transport karakteristika, især ved bæredygtige bygningsmaterialer.