Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Om Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Fyldestgørende beskrivelse følger snarest...

Forskningsområder: bekæmpelse af forurening af vandområder og jord, lokale oversvømmelser og sundhedsrisici til analyse af vindgenererede bølger, analyse og design af havne- og offshore-konstruktioner, energiproduktion af forskellige bølgeenergianordninger, transport- og mobilitetsplanlægning, kollektiv trafik, trafiksikkerhed, trafikteknik og intelligente transportsystemer, vejmodellering og vejbygning, godstransport.

 

Sektionsleder

Forskningsgrupper