Bedre dokumentation begrænser risiko ved brug af nye byggevarer

Bedre dokumentation begrænser risiko ved brug af nye byggevarer

Hvordan kan byggeriets parter undgå, at en ny byggevare bliver anvendt på en måde, den er uegnet til? Dette spørgsmål har forskere ved instituttet BUILD på Aalborg Universitet set på i pilotprojektet: Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen.

I takt med, at der kommer stadig flere nye byggevarer på markedet, stiger behovet for dokumentation af produktets egenskaber. Byggeriets parter har behov for en metode og en vejledning i, hvordan det kan dokumenteres, at et nyt produkt opfylder de funktionskrav, der er til den løsning, hvori de indgår.

I rapporten Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen undersøges det, hvordan en sådan vejledning for især nye og uprøvede produkter kan udarbejdes. Rapporten er resultatet af et pilotprojekt, hvor formålet var at finde ud af, hvilke krav der bør stilles til en byggevare, og hvordan der kan udarbejdes en vejledning til købere og bestillere af byggevarer (herunder bygherrer, rådgivere og udførende m.fl.).

Som illustration for den foreslåede metodik er der anvendt en case, hvor bygningsdelen er en let ydervæg. I casen er der sat fokus på fugtsikkerhed.
I analysen er der skelnet mellem en løsning – en bestemt konstruktion – og en byggevare. Såvel løsningers som byggevares funktion beskrives ud fra den valgte systematik. Ligeledes skitseres der en metode til, hvordan følgende parametre kan bestemmes:

  • De påvirkninger de indgående produkter udsættes for.
  • De tekniske krav, der skal stilles til produkternes egenskaber.
  • De prøvningsmetoder, der er behov for til verifikation af kravenes opfyldelse – med videst mulig brug af henvisninger til europæiske standarder.

I praksis drejer det sig om at omsætte de overordnede funktionsbaserede ydeevnekrav for den samlede løsning til detaljerede krav til tekniske egenskaber for hvert af de produkter, der indgår i den projekterede løsning.

Analysen peger på, at det vil være muligt at beskrive en systematisk fremgangsmåde, som skitserer de tankebaner, byggeriets parter skal igennem for at kunne opstille krav til dokumentation af en byggevares egenskaber. Projektet understreger desuden, at der er umiddelbare ‘huller i videnskæden’ – bl.a. manglende konkret viden om, hvad fx en CE-mærkning kan sige om en byggevare.

Et centralt emne til det videre arbejde er at få undersøgt, hvordan den tekniske side af sagen (at stille specifikke krav til en byggevare) bedst kan integreres i byggeriets processer og beslutningsgange fra forslagsfasen til aflevering og driftsfasen. Den beskrevne metode kan betyde, at det bliver lettere at formulere krav om udarbejdelse af risikoerklæringer med dokumentation for, at der er gjort en rimelig indsats for at begrænse risikoen ved brug af nye innovative byggevarer.

Pilotprojektet er udarbejdet af BUILD med økonomisk støtte fra Byggeskadefonden. Rapporten er skrevet af Ruut Peuhkuri, Jørgen Nielsen og Eva B. Møller.

Læs rapporten her:

 

Specifikation af krav til bygningsdele i klimaskærmen

 

YDERLIGERE INFORMATION

Ruut Peuhkuri, sektionsleder, forskningschef, civilingeniør, Ph.d.  – BUILD, Aalborg Universitet.

+ 45 9940 2367, rup@build.aau.dk.

 

 

(Illustration: Michael Ulf Bech)

Tilbage til