Boliger bør lydmærkes

Boliger bør lydmærkes

Hele 35 % af beboerne i etageboligbyggeri er generet af nabostøj ifølge danske sundheds- og sygelighedsundersøgelser udført af Statens Institut for Folkesundhed. Et dårligt akustisk indeklima kan være skadeligt for vores helbred. Støj kan påvirke søvn og afslapning negativt, og nabostøj kan i øvrigt give anledning til konflikter og dermed reducere livskvaliteten for beboerne betydeligt. Derfor anbefaler seniorforsker ved Instituttet BUILD på Aalborg universitet, at boliger forsynes med lydmærkning.

Nabostøj kommer gennem etageadskillelser, vægge, utætheder, ventilationskanaler og afløbsrør. I Danmark er der godt 1 million etageboliger, og mere end halvdelen er bygget inden der kom nationale lydkrav i 1961.

Der er derfor god grund til at lydrenovere. Mange beboere er generet af nabostøj fra fx fodtrin, musik, børns leg og højlydte diskussioner. Lydisolering af boligerne bør planlægges tidligt i renoveringsprocessen og på lige fod med alle øvrige renoveringstiltag. Det er vigtigt, fordi den næste større renovering måske først sker om ”25 år”.

Seniorforsker Birgit Rasmussen fra Instituttet BUILD på Aalborg Universitet har været med til at udvikle lydmærkningsordningen DS 490, som opdeler boliger i lydklasser fra A til F. Hun anbefaler, at boliger forsynes med et lydmærke på lige fod med energimærket, så også boligens ”lydkvalitet” er gennemsigtig for beboere og nye lejere eller købere. 

Lydklasse C svarer til byggelovgivningens minimumskrav til lydforhold i nyt boligbyggeri, men der bør i højere grad tilstræbes bedre lydforhold, fx svarende til lydklasse B i etageboligbyggeri. I rækkehusbyggeri vil lydklasse A kunne opnås med omhyggelig projektering med egnede konstruktioner og omhu i udførelsen. Minimum lydklasse B bør kunne forventes for de mange nye luksusboliger, der bygges ved havnefronterne i disse år.

Læs mere

Artikel: Ekspert foreslår lydmærke, der kan gøre støjproblemer synlige for boligkøbere. Politiken, 30/1-2021, sektion 5 (Liv), s. 16.

Website: www.nabostoej.aau.dk

Tilbage til