CREON-konference i 2021 – Hvordan kan byggebranchen bidrage til et bæredygtigt samfund?

CREON-konference i 2021 – Hvordan kan byggebranchen bidrage til et bæredygtigt samfund?

Hvilken betydning har FN’s 17 Verdensmål for måden, vi tænker organisation og økonomi i byggeriet på? Det nordiske netværk CREON inviterer til konference om emnet i 2021. Konferencen, der afholdes 18.-19. maj 2021 i København, sætter fokus på emner som cirkulær økonomi, bæredygtighed i byggeriet, arbejdsforhold i byggeriet og inddragelse af nye aktører.

Konferencen lægger især op til at udforske byggeriets innovative rolle i at fremme robust og bæredygtig infrastruktur og dets evne til at gennemføre industrialisering og optimering på bæredygtig vis. Ligeledes vil konferencen fokusere på, hvordan rimelige arbejdsforhold kan opnås og styrkes på byggebranchens globaliserede arbejdsmarked. Endelig søger konferencen at undersøge, hvordan byggeriets ressourceforbrug kan bringes i balance, så naturressourcer ikke udtømmes, og så affaldsmængden ikke forøges.

Samlet set er konferencen båret af spørgsmålet: Hvordan kan byggeorienteret økonomi og organisationsteori kreativt og positivt bidrage til en verden i balance, både miljømæssigt og socialt?

Alle interesserede opfordres til at sende et paper senest den 30. september 2020. Paperet skal forholde sig til et eller flere af Verdensmålene i en byggemæssig sammenhæng.

CREON har eksisteret siden 2011, knytter forskere og eksperter sammen på tværs af Danmark, Finland, Norge og Sverige og står for Construction Researchers on Economics and Organisation in the Nordic Region.

Læs mere om konferencen her, hvor call for papers kan findes:

creon-net.org/11th-nordic-conference-copenhagen-2021/

Tilbage til