Evaluering af udsatte boligområder – to nye rapporter

Evaluering af udsatte boligområder – to nye rapporter

Med Parallelsamfundsaftalen har man i flere år arbejdet med at skabe blandede bydele i eksisterende boligområder. Men hvad sker der, når der fra politisk side stilles krav om at ændre eksisterende boligkvarterer og deres beboersammensætning? Det undersøger en gruppe forskere her på BUILD i en større følgeevaluering, der løber over 10 år. Meget aktuelt for ugens offentliggørelse af parallelsamfundslisten er forskerne nu ude med to nye evalueringer.

Foto: Boligområdet Finlandsparken i Vejle

 

Frem til 2029 følger en gruppe af vores forskere her på BUILD den løbende transformation i de af landets 15 omdannelsesområder, der tidligere blev betegnet som ’hårde ghettoer’.

Forskerne følger de fysiske omdannelser og deres indvirkning på det levede liv i perioden 2019-2028. Planen er, at der skal gennemføres fire ensartede undersøgelser i hver af de 15 bebyggelser over tid.

De fysiske indsatser omfatter bl.a. nedrivning af blokke for at give plads til nye boligformer og dermed større diversitet i beboersammensætningen. Et andet indsatsområde er åbning af bebyggelserne mod omgivelserne, da mange af de hårdest ramte bebyggelser ligger som enklaver i byen. De fysiske forandringer kan også bestå i facaderenoveringer, opførelse af nye boliger og erhverv eller omlægning af infrastrukturer og udeområder.

Sideløbende med BUILDs evaluering af de fysiske spor foretager VIVE (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) en evaluering af de sociale spor med fokus på beboersammensætningen og den sociale udvikling i de samme 15 områder. Den omfattende evaluering skal give viden til den almennyttige boligsektor og dens rådgivere, og der orienteres løbende om resultaterne på www.udsatteområder.dk.

 

De to nye følgeevalueringer

Læs følgeevaluering af Finlandsparken: https://build.dk/Pages/Finlandsparken.aspx

Læs følgeevaluering af Gadehavegaard: https://build.dk/Pages/Gadehavegaard.aspx

 

Presse

Kronik i Altinget 1.dec.2021

Forskere: Parallelsamfundsaftalen er danmarkshistoriens største boligsociale eksperiment

 

 

 

Resultaterne fra de første 4 baseline-evalueringer kan læses i følgende BUILD-rapporter: 

 

PROJEKTPARTNERE

BUILD, Aalborg Universitet – evaluering af de fysiske omdannelser
VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – evaluering af de sociale omdannelser

BIDRAGSYDER

Landsbyggefonden

Se mere på www.udsatteområder.dk

KONTAKTPERSONER

Professor på instituttet BUILD, Claus Bech-Danielsen: cbd@build.aau.dk / 2360 5573
Seniorforsker på instituttet BUILD, Marie Stender: mste@build.aau.dk / 53562202
Seniorforsker på instituttet BUILD, Mette Mechlenborg: mme@build.aau.dk / 61309634

 

 Carina Liesk, presseansvarlig, tlf. 53821133, mail: clfr@build.aau.dk

Foto: Claus Bech-Danielsen.

Tilbage til