Førende ekspert inden for trækonstruktion ansat hos BUILD

Førende ekspert inden for trækonstruktion ansat hos BUILD

Efter en årrække hos Træinformation vender Jørgen Munch-Andersen tilbage til BUILD.

Anvendelsen af trækonstruktioner i byggeriet stiger i disse år. Trækonstruktioner anvendes ikke længere kun til små huse, men i stigende omfang også i store byggerier, da det kan være et bæredygtigt alternativ til andre byggematerialer. Forskning og undervisning i trækonstruktioner er derfor et fokusområde på BUILD.

Jørgen Munch-Andersen er en af Danmarks førende specialister inden for trækonstruktioner. Han har 13-års brancheerfaring fra Træinformation og mere end 20-års forskningserfaring fra SBi (nu BUILD). Jørgen har nu besluttet sig for at vende tilbage til forskningen og til at prøve nye udfordringer på BUILD. Gennem årene har det daværende SBi og Træinformation haft et tæt samarbejde, som nu kan udbygges yderligere.

- Vi er glade for at få Jørgen, som er en af Danmarks førende eksperter inden for trækonstruktioner, tilbage. Han skal bl.a. drive forskning og anvisninger med fokus på de mange muligheder, men også udfordringer, som der er inden for moderne træbyggeri til gavn for både byggebranchen og samfundet, siger Ruut Peuhkuri, forskningschef hos BUILD.

Trods den stigende brug af trækonstruktioner i byggeriet er erfaringsgrundlaget beskedent, og det glæder Jørgen Munch-Andersen sig til at gøre noget ved:

- Der er behov for mere viden på mange områder, især vedrørende brand- og lydforhold, men også inden for fugtsikker håndtering af træprodukter under udførelsen, ikke mindst CLT- elementer. Der mangler også mere viden om, hvorledes plastiske brudformer sikres i træsamlinger.

Jørgen Munch-Andersens første arbejdsdag hos BUILD er den 1. oktober 2020.

Tilbage til