Forårssæsonen og det gode indeklima

Forårssæsonen og det gode indeklima

Forår er i luften. Det er en tid med skiftende temperaturer, hvor det kan være svært at styre udluftningen. Og med påsken lige om hjørnet, hvor der kan være ekstra gang i gryderne og flere mennesker samlet, så bliver det ikke lettere at sikre det gode indeklima. Derfor giver professor fra instituttet BUILD 6 vigtige råd til det gode indeklima.

Dårligt indeklima kan på kort sigt give mennesker gener og på lang sigt medføre kronisk sygdom. Forskere estimerer, at der for Danmarks vedkommende er tale om et tab på 22.000 tabte sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening og den aktuelle risiko for coronasmitte. 

Lars Gunnarsen, der er professor på instituttet BUILD på Aalborg Universitet, har i mange år forsket i indeklimaproblematikker. Han slår derfor et slag for, at vi alle tager de gode råd om at forbedre vores indeklima til os gennem adfærd, der både understøtter trivsel, forebygger kroniske sygdomme og minimerer risikoen for smittespredning. Det er et håb, at vi alle får indarbejdet nogle bedre bolighygiejniske vaner. Lars Gunnarsen giver derfor her 6 råd til det gode indeklima i den kommende tid:

6 gode råd til forårssæsonens gode indeklimA

 

1. Inspicer boligen gerne i forbindelse med forårsrengøring for vinterens skader. Det kan være vækst af skimmelsvampe på de koldeste overflader med særligt fokus på væggene bag ved møblerne, krogene og omkring vinduer og døre. Udvendigt kan der være frostsprængninger og revner i puds og murværk.

 

2. Tænk på at drivkræfterne bag den naturlige ventilation er mindre, når det er varmere udenfor og luk helt op for de justerbare udluftningsventiler i vinduesrammer og andre steder fra forår til efterår. Trækgenerne bliver jo heldigvis mindre, når temperaturen uden for stiger.

 

3. Brug lidt længere tid med åbne vinduer når du lufter ud. Hvis I er flere, der arbejder hjemme eller i det hele taget er meget hjemme, så kan det være nødvendigt med udluftning oftere end det gode råd om udluftning med gennemtræk morgen, efter arbejde og lige før sengetid. Hver anden time er bedre ved intensiv brug af boligen. Husk også udluftning efter særligt forurenende episoder: Støvsugning, madlavning, mange mennesker samlet i boligen og lignende.

 

4. Påsken kan byde på påskefrokoster og –middage, og her er det både risikoen for smittespredning og eksponering for forurening fra mennesker, madlavning og levende lys, der bør anspore til effektiv og hyppig udluftning.

 

5. Det varmere vejr kan også være en anledning til at tørre vasketøjet mere ved ophængning udendørs. Det sparer strøm til tørretumbleren og giver mindre fugtbelastninger i boligen.

 

6. Foråret er også en tid med meget skiftende temperaturer. Der kan være tider og særligt nætter med frostvejr efterfulgt af dage med høje temperaturer og fuld sol. Fuld sol om foråret kan give stor varmebelastning gennem ruderne, fordi den lave sol giver mere varme gennem et lodret vindue end senere på året når solen står højere. Det udfordrer nogle af ovenstående råd og udfordrer også varmesystemernes temperaturstyring. Særligt i huse med gulvvarme kan det være svært for varmeanlægget at følge med og det kan både give for lave temperaturer om natten og for høje temperaturer om dagen. Man kan hjælpe anlægget ved at læse vejrudsigten og skrue lidt op for varmen før de kolde nætter og huske at skrue ned igen om morgenen og måske trække gardinerne for så solindstrålingen bliver reduceret.

 

 

Tilbage til