Forskningschef og pioner inden for energieffektivitet og bæredygtighed går på pension

Forskningschef og pioner inden for energieffektivitet og bæredygtighed går på pension

Forskningschef Søren Aggerholm går på pension 1. april. Han er bl.a. kendt som skaberen af den nationale metode til beregning af bygningers energibehov, som bruges i bygningsreglementets energibestemmelser. Her tænkes fx på udviklingen af de frivillige energiklasser.

Forskningschef Søren Aggerholm har de seneste 36 år arbejdet med energieffektivitet og bæredygtighed på Statens Byggeforskningsinstitut, SBi. Siden 2004 har han været leder af Afdelingen for Energi, Indeklima og Bæredygtighed på SBi. SBi hedder nu BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø, Aalborg Universitet, og Søren overgav ved sammenlægningen af aktiviteterne på BUILD i Aalborg og København ved årsskiftet 2021 ledelsen til Tine Steen Larsen.


– Der er heldigvis mange gode kræfter på BUILD, og jeg er glad for, at jeg har kunnet give stafetten videre til en så kompetent forsker som Tine Steen Larsen, siger Søren Aggerholm.


Søren Aggerholm er akademiingeniør og blev i 1983 lic. tech. (Ph.D.) på en afhandling om varmeanlæg på DTU. Efter et større projekt på DTU om styring af opvarmning i boliger og erhverv, kom han i 1985 til SBi som forsker. Han blev seniorforsker i 1990 og forskningschef i 2004.
Søren har gennem hele sit virke fokuseret på samarbejde og videndeling med branchen. Fx var han i 1986 med til at starte Danvakkurset Ventilation fra A til Z, der fortsat udbydes af Danvak, med Søren som en af underviserne.
Søren er kendt for sin indsats inden for energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. Han var formand for det arbejdsudvalg i Dansk Standard, der i praksis satte fokus på kuldebroerne ved beregningen af bygningers varmetab, ved at indføre forenklede metoder i DS 418 baseret på internationale standarder. I de efterfølgende år var han desuden ansvarlig for stribevis af kurser i de nye beregninger.

– Søren er nok mest kendt som skaberen af den nationale metode til beregning af bygningers energibehov, som bruges i bygningsreglementets energibestemmelser og ved energimærkning af eksisterende og nyt byggeri. Samtidig er Søren en af de mange fædre og mødre bag den løbende moderniseringer af bygningsreglementet, som sikrer en bred opbakning og omstilling i branchen. Når Sørens store bidrag lykkedes, skyldes det en høj faglig kompetence, indgående erfaring med myndighedernes rolle og et detailkendskab til byggebranchen. Søren har været eminent til en særlig form for samarbejde mellem forskning, myndighed og branche, siger institutleder Lars Pico Geerdsen, BUILD.

Brobygger på tværs af grænser

Beregningsmetoden er en del af den danske implementering af EU-direktivet om Bygningers Energieffektivitet, EPBD. I forbindelse med introduktionen af beregningsmetoden rejste Søren Danmark tyndt for at holde foredrag og kurser.

Søren har siden starten i 2004 været med i de europæiske lovgiveres Concerted Action EPBD, hvor landene udveksler erfaring med implementeringen af direktivet. Dette har også bragt Søren i tæt kontakt med den europæiske og internationale standardisering, senest som formand for en liaison committee under EU kommissionens EPBD committee, der havde til formål trække EPB-standarderne i retning af større anvendelighed for praksis.
I de senere år er indsatsen inden for bæredygtigt byggeri kommet til med etablering af Green Building Council, initiering af LCAbyg og LCCbyg samt samarbejde med branche og styrelse om etablering af den frivillige bæredygtighedsklasse.


Med de gældende Corona-forholdsregler vil det desværre ikke være muligt at fejre pensioneringen.

 

Kontaktinformation

Søren Aggerholm, BUILD, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 23 97, soa@build.aau.dk

Foto: Jan Carl Westphall.

Tilbage til