Harpa Birgisdottir udnævnt til professor på BUILD

Harpa Birgisdottir udnævnt til professor på BUILD

Med udnævnelsen af Harpa Birgisdottir som professor sender instituttet et stærkt signal om et intensivt fokus på at levere ny og anvendelig viden om bæredygtigt byggeri til både branche og beslutningstagere. Samtidig er udnævnelsen en anerkendelse af Harpa Birgisdottir mangeårige førende forskning.

”Vi har brugt 10 år på at lære at lave livscyklusvurdering (LCA) i byggeriet, og nu må vi ikke hvile på laurbærrene. Det, vi gør i det næste årti, er afgørende for, at vi kan knække kurven for klimabelastningen fra byggeriet”

Harpa Birgisdottir

 

Harpa Birgisdottir er netop blevet udnævnt som professor ved BUILD. Hun har markeret sig stærkt både nationalt og internationalt med sin forskning i bæredygtigt byggeri - herunder bygningers klimabelastning, LCA-metoder og –beregninger samt cirkulær økonomi. Et arbejde, der blandt andet er bærende for den danske strategi for bæredygtigt byggeri, og som også har vakt international interesse - særligt i EU-regi.

 

Stærkt signal fra BUILD

Udnævnelsen er i høj grad en anerkendelse af det store stykke arbejde, Harpa Birgisdottir har leveret indtil nu, og som tegner fremtiden for arbejdet med bæredygtigt byggeri.  Med udnævnelsen sender BUILD et stærkt signal om, at instituttet også fremover ønsker at levere den nyeste viden på området. Institutleder på BUILD, Lars Pico Geerdsen, udtaler:

- Vi er stolte over at få endnu en førende forsker inden for bæredygtigt byggeri som professor på BUILD. Med vores udnævnelse sætter BUILD og Aalborg Universitet også fuld turbo på vores indsats for at skabe et solidt vidensgrundlag og udvikle de bedste værktøjer til branchen, så vi kan få nedbragt CO2-forbruget i vores byggeri.

 

12 års førende forskning 

Harpa Birgisdottirs forskning inden for bæredygtighed har sat et markant aftryk på den viden og de metoder, vi i dag har i Danmark, og som bruges flittigt af byggebranchen, når der arbejdes med bæredygtigt byggeri. Her kan blandt andet nævnes LCAbyg, som i dag bruges i branchen til at beregne materialernes miljøbelastning i et byggeri. Dette professionelle værktøj har Harpa Birgisdottir opbygget fra bunden ud fra det Excel-ark, der oprindeligt blev udviklet, da Green Building Council Denmark (DK-GBC) lancerede den første danske version af DGNB, hvor Harpa var en stor kapacitet i tilpasningen af kriterierne til danske forhold.

Senest har en af Harpa Birgisdottirs analyser også vist vigtigheden af også at medtage bygningers klimabelastning, når bygningernes samlede belastning vurderes. Tidligere har det være gængs praksis kun at regne på bygningernes energiforbrug.

  Tine Steen Larsen, Sektionsleder på BUILD, deler institutlederens begejstring:

- Harpa Birgisdottir har været med helt fra den spæde start af bæredygtighedsområdet med blandt andet udgivelsen af den første dansk tilpassede DGNB-manual og udviklingen af LCAbyg.  Hun har også opbygget forskningsgruppen inden for bæredygtighed fra bunden til i dag at have 14 faste medarbejdere Den glæder jeg mig også til at følge i fremtiden.

 

Hviler ikke på laurbærrene

Om udnævnelsen siger Harpa Birgisdottir:

- Jeg er utrolig glad for at få denne anerkendelse for det spændende arbejde, jeg har lavet sammen med min forskningsgruppe. Jeg er så heldig at være omgivet af rigtig mange talentfulde mennesker, som gør det virkelig spændende for mig at dedikere min tid og mine kræfter på at skabe det bedste vidensgrundlag for udvikling af bæredygtigt byggeri.

Harpa Birgisdottir har arbejdet på udviklingen af LCA-metoden for den danske byggebranche i knap 12 år, og for hende er det glædeligt at se, hvordan arbejdet nu bliver brugt i branchen. Med byggeriets store andel i den danske CO2-udledning er der nemlig behov for, at viden og værktøjer bliver brugt - både i branchen og af beslutningstagerne:

- Vi har brugt 10 år på at lære at lave LCA i byggeriet, og nu må vi ikke hvile på laurbærrene. Det vi gør i det næste årti er afgørende for, at vi kan knække kurven for klimabelastningen fra byggeriet, afslutter Harpa Birgisdottir.

 

"Står bag LCAbyg: Build udnævner førende forsker i bæredygtigt byggeri til professor"

Læs artikel hos Byrummonitor

 

"BUILD udnævner førende ekspert til professor"

Læs artikel hos Altinget

 

Kontaktinfo

Presseansvarlig på BUILD, Carina Liesk

53821133 / clfr@build.aau.dk

Tilbage til