Hvordan passer cirkulær økonomi ind i klimadagsordenen?

Hvordan passer cirkulær økonomi ind i klimadagsordenen?

I byggeriet er der fokus på at finde holdbare løsninger på at minimere bygningers miljøbelastning og ressourcetræk. Cirkulær økonomi fremhæves ofte som et af løsningsforslagene, da fremgangsmåden giver et øget fokus på genbrug og genanvendelse af byggematerialer. Forskere fra BUILD giver deres bud på, hvordan den cirkulære økonomi kan bidrage til bæredygtighed i byggeriet.

Klimaforandringer er et omdiskuteret emne blandt forbrugere, virksomheder, forskere og politikere ikke kun i Danmark, men globalt. I Europa står byggebranchen for 36% af det samlede CO2-udslip samt 40% af det totale energiforbrug (Europa Kommissionen, u.d.) og i Danmark stammer 1/3 af al affald produceret fra byggebranchen (DK-GBC, 2018). Af byggeriets samlede klimabelastning globalt set estimeres ¾ at stamme fra den samlede bygningsmasses driftsenergiforbrug, mens ¼ stammer fra byggematerialerne (World Green Building Council, 2019). Derfor er byggebranchen en vigtig spiller på vejen mod en mere bæredygtig fremtid, hvor det er klart, at både driftsenergiforbruget og byggematerialerne bør være i fokus.

Da der i en længere årrække har været fokus på at reducere driftsenergiforbruget i bygninger via krav i bygningsreglementet, er det nu også vigtigt at se på, hvad der er muligt at gøre inden for brugen af byggematerialer. Her indgår fremgangsmåden ”cirkulær økonomi”, som en løsning, der har fokus på byggematerialerne.

Læs artiklen i Magasinet TEKNIK & MILJØ, hvor forsker Kai Kanafani og ph.d.-stipendiat Camilla Ernst Andersen på baggrund af deres forskning i miljøbelastningen for en række byggematerialer samt CO2-besparelsen ved genanvendelse af gængse byggematerialer, giver deres bud på, hvordan cirkulær økonomi passer ind i klimadagsordenen.

Læs artiklen fra Teknik og Miljø (nr. 9, 2020)

Læs rapporten fra 2019

Tilbage til