Juleferie i en coronatid betyder skærpet fokus på familiens indeklima

Juleferie i en coronatid betyder skærpet fokus på familiens indeklima

Netop nu står både jul og coronavirus for døren. Det er derfor vigtigere end nogensinde før, at vi alle sætter boligens indeklima under lup og ændrer på de dårlige vaner.

Dårligt indeklima kan på kort sigt give mennesker gener og på lang sigt medføre kronisk sygdom. Forskere estimerer, at der for Danmarks vedkommende er tale om et tab på 22.000 tabte sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening og den aktuelle risiko for coronasmitte.

Her i julen er der særlig stor risiko for at få et dårligt indeklima, fordi der er heftig aktivitet i hjemmet. Der koges kartofler, grilles flæskesvær og anden bliver langtidsstegt i ovnen. Julehyggen betyder ofte levende lys i massevis, en tændt brændeovn, dampende gløgg på komfuret og dans om juletræet. Selv med corona-restriktioner kan der være flere mennesker end vanligt samlet i huset i længere tid ad gangen til julefrokosten eller juleaften.

10 gOde råd om indeklima

1. Luft ud hver dag

Luft grundigt ud med gennemtræk 2-3 gange  i mindst 5-10 minutter i dagligdagen. Ved særlige begivenheder, hvor flere personer en sædvanligt er samlet i huset, bør der luftes kraftigt ud hver anden time.

2. Tør tøjet udenfor

Tør ikke vasketøj indendørs. Det giver for høj luftfugtighed i boligen, som kan være medvirkende til et dårligt indeklima.

3. Undgå stearinlys

Drop de traditionelle stearinlys, fordi de udskiller mange forurenende partikler. Brug i stedet moderne, LED-lys. Hvis du alligevel vælger at tænde traditionelle stearinlys så husk at lufte grundigt ud, når du slukker lysene. 

4. Fix din vandskade

Sørg for at udbedre en vandskade med det samme, skaden bliver opdaget.

5. Hold en konstant stuetemperatur

Varm hele boligen op til 20-22 grader i fyringssæsonen. Det hjælper til med at holde luftfugtigheden nede. Risikoen for, at fugten fra indeluften opfugter byggematerialerne og giver vækst af husstøvmider og skimmelsvamp bliver større, jo lavere rumtemperaturen er.

6. Undgå kemi

Køb ikke produkter til boligen, som lugter af kemi. Kemiske dampe kan give vedvarende hovedpine. Køb kun miljørigtige og sundhedsmærkede rengøringsmidler og hold dig til få produkter.

7. Undgå rygning

Ryg aldrig indendørs.

8. Brug emhætten

Tænd emhætten, eller åbn vinduet, når du laver mad, og lad den stå tændt eller være åben mindst 10 minutter efter, du er færdig, så ikke den varme fugtige luft sætter sig i boligen.

9. Hyppig rengøring

Indret din bolig rengøringsvenligt og gør rent mindst én gang om ugen. Sørg for at fjerne al gammelt støv, da de farlige partikler sætter sig i det eksisterende støv, der hvirvles op ved almindelig bevægelse og indåndes. Gør hovedrengøring mindst én gang om året.

10. Luft grundigt ud efter badet

Tør vand op efter et bad. Lad ikke døren til badeværelset stå åben, når du har været i bad, da fugt vil trænge ud i resten af boligen. Hold døren lukket og åben vinduet eller tænd for ventilationen, indtil den fugtige luft er væk. Hvis badeværelset ligger placeret inde i boligen uden et vindue, skal du åbne badeværelsesdøren og lave et kraftigt gennemtræk i hele huset i mindst 5 minutter efter et bad. I forhold til boligens indeklima er det mest optimalt, hvis alle familiens badeaktiviteter foregår på samme tid. Det gør det nemmere at få luftet grundigt ud bagefter.

Alle de aktiviteter til sammen giver masser af røg, damp og sved i luften. I år lurer faren samtidig for, at vi ved at fejre julen sammen i familien også får spredt corona-viruspartikler rundt i hjemmet. Lars Gunnarsen, der er professor på instituttet BUILD på Aalborg Universitet, har i mange år forsket i indeklimaproblematikker. Han slår derfor et slag for, at vi alle tager de gode råd om at forbedre vores indeklima til os gennem adfærd, der både understøtter trivsel, forebygger kroniske sygdomme og minimerer risikoen for smittespredning. Det er et håb, at vi alle får indarbejdet nogle bedre bolighygiejniske vaner.

- I julen er der almindeligvis en massiv partikelforurening i gang i hjemmet, der kan betyde dårlig trivsel og fysiske gener for alle i husstanden. I år er der en ekstra dimension til den problematik. Kampen om et sundt indeklima i årets juleferie handler også om at undgå coronasmitte. De gode råd til at forbedre indeklimaet giver nemlig også mening i forhold til at beskytte familien imod viruspartikler og har derfor aldrig været vigtigere at følge, udtaler professor Lars Gunnarsen fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet. 

På grund af udbredelsen af corona gælder særlige vilkår i denne jul. Det at se færre mennesker og holde afstand hjælper i forhold til at forhindre smittespredning, men ti familiemedlemmer sammen i mange timer eksempelvis en juleaften afgiver alligevel en masse damp og partikler. For at imødegå udfordringerne er hovedbudskabet fra professor Lars Gunnarsen derfor massiv udluftning og rengøring i juledagene.

- Udover altid at tænde for emhætten, når man tilbereder mad i køkkenet, så er det vigtigste råd at få luftet grundigt ud mindst hver anden time, når det sociale liv i julen leves. Det skal man også gøre, selvom man bor i et hus med moderne mekanisk udluftning. En kraftig udluftning på fem minutter med gennemtræk med et par timers interval vil betyde, at den forurenede luft så at sige bliver fortyndet med frisk udeluft. På den måde får man på bedst mulig vis renset de farlige partikler ud. Der kan også sidde mange farlige partikler på alle overflader i et hus. Derfor er rengøring også en altafgørende faktor. Brug miljøvenlige og sundhedsmærkede produkter, og tør alle flader grundigt af, forklarer professor Lars Gunnarsen. 

Ventilationen er vigtig for at opnå en god luftkvalitet i boligen og god luftkvalitet er en forudsætning for, at indeklimaet ikke giver skader på sundheden. De væsentligste forureninger i hjemmet er partikler og biologisk forurening som eksempelvis hår og skæl fra kæledyr, skimmelsvampe og støvmider. Flygtige organiske kemiske forbindelser fra byggematerialer, møbler, ved indendørsmaling, lakering, rengøring, rygning og indendørs aktiviteter kan også forurene luften indenfor.

Professor Lars Gunnarsen er opmærksom på, at det midt i en travl juletid kan være svært at huske hele pakken af god adfærd - også selvom coronavirus på mange måder har skærpet vores opmærksomhed. Det handler derfor om at lægge en slagplan.

- I gamle dage kunne man bare kigge på sine duggede ruder for at opdage, at stuen var fuld af damp. I dag har vi så tætte huse og energieffektive vinduer med flere lag glas, så nu skal vi altså selv huske at lufte ud. Et godt råd er derfor eksempelvis, at familien kan sætte et æggeur til at ringe hver anden time for at minde om, at der skal luftes ud, forklarer Lars Gunnarsen.

Lars Gunnersen håber på, at det skærpede fokus på at lufte ud og gøre rent i hjemmet ikke bare er et nødvendigt tilvalg midt i en coronatid, men et valg, der går hen og bliver en rigtig god og sundhedsfremmende vane for hele familien i tiden frem.

Fakta: Konsekvenser af dårligt indeklima

Et dårligt indeklima kan medføre uoplagthed, træthed, hovedpine, irritation af slimhinder i øjne, næse, svælg og luftveje. Det kan også være årsag til - eller forværre alvorlige sygdomme. Udsættelse for skimmelsvampe kan desuden medføre overfølsomhedsreaktioner, som senere kan udvikle sig til allergi i form af astma og allergisk snue eller høfeber.

En europæisk ekspertgruppe har beregnet, at den totale sygdomsbyrde, der kan tilskrives indeklimaforureninger, beløber sig årligt til tab af 2 mio. sunde leveår i 26 EU-lande. Heraf udgør hjertekarsygdomme (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) 60 procent og lungelidelser (forårsaget eller forværret af indeklimaforurening) som astma og allergi, lungekræft, øvre og nedre luftvejsinfektioner, KOL tilsammen 35 procent.  To tredje dele af de tabte sunde leveår skyldes partikelforurening. For Danmarks vedkommende estimeres det, at der årligt tabes 22.000 sunde leveår pga. dårligt indeklima. I disse beregninger indgår ikke tobaksforurening.

Tilbage til