Kan et lysfyldt grønt rum skabe trivsel for ældre med demens?

Kan et lysfyldt grønt rum skabe trivsel for ældre med demens?

Det vil forskere fra forskningsgruppen Universelt Design og Tilgængelighed på BUILD finde ud af sammen med Greve Kommune. For selv om de ældre med demens ikke kan rumme vejret og naturen rent kognitivt, har de stadigvæk brug for de regulerende og stimulerende effekter af lyset, luften og naturen.

Dagslys, frisk luft og kontakt til naturen skaber trivsel for mennesker. Derfor er det vigtigt, at der er let adgang til disse forhold, men for nogle mennesker er dette ikke tilstrækkeligt. Ældre mennesker med demens kan have mistet forståelsen af, hvad lys og luft er. Det vil sige, at de ikke længere forstår varmen fra solstrålerne, vinden i ansigtet eller duften af en blomst og de bryder sig derfor ikke om at komme ud. Men selv om de ældre med demens ikke kan rumme vejret og naturen rent kognitivt, har de stadigvæk brug for de regulerende og stimulerende effekter af lyset, luften og naturen.

Derfor har forskere på BUILD netop igangsat projektet: Det lysfyldte grønne rum der skaber trivsel for ældre med demens. Forskerne skal udfærdige retningslinjer for en ny rumtype, som indeholder lys, luft og natur. Retningslinjerne skal derefter afprøves i praksis ved etableringen af et sådant rum på et plejecenter i Greve Kommune. Erfaringerne fra den nye rumtypologi vil efterfølgende blive integreret i de to SBi-anvisninger om plejecentre for personer med demens, som udgives af BUILD. Projektet vil være forankret på BUILD i en projektgruppe bestående af arkitekt Nanet Mathiasen (projektleder), arkitekt Lone Sigbrand og landskabsarkitekt Victoria Linn Lygum, alle er del af forskningsgruppen Universelt Design og Tilgængelighed.

Projektet er støttet af VILLUM FONDEN under fondens opslag ’Dagslys og frisk luft’.

 

For yderligere information kontakt projektleder, arkitekt ph.d. Nanet Mathiasen, nam@build.aau.dk

 

Foto: Victoria Linn Lygum.

 

Tilbage til