Nu bliver det nemmere at bruge korrekte miljødata i byggerier: ’Det er kun første skridt’

Nu bliver det nemmere at bruge korrekte miljødata i byggerier: ’Det er kun første skridt’

Bæredygtigt byggeri med lav klimabelastning kræver, at man har adgang til byggeprodukters specifikke miljødata. Derfor lancerer EPD Danmark og instituttet BUILD ved Aalborg Universitet nu en mulighed for at koble direkte mellem miljøvaredeklarationer og beregningsværktøjet LCAbyg.

Nu har organisationen EPD Danmark og instituttet BUILD ved Aalborg Universitet gjort det muligt at lave mere præcise udregninger af miljøbelastningen for byggerier. Det er sket ved at koble miljøvaredeklarationer fra EPD Danmark med beregningsværktøjet LCAbyg. 

Derfor kan værktøjets beregninger basere sig på produkt- og branchespecifikke data i Danmark frem for generiske databaseværdier. Det vil gøre det mere præcist at udregne LCA (livscyklusvurderinger) for byggeri. Dermed vil det også gavne den grønne omstilling ved at hjælpe byggebranchen med at foretage mere miljøvenlige valg.

På nuværende tidspunkt omfatter arbejdet omkring 80 EPD’er med i alt ca. 300 datasæt hos EPD Danmark, og det forventer vi stiger kraftigt i 2021, fortæller sekretariatsleder Henrik Fred Larsen fra EPD Danmark.

Færre fejl og reduceret tidsforbrug

Ved at automatisere koblingen med miljøvaredeklarationerne har man også reduceret tidsforbruget og risikoen for fejl ved manuel indtastning i LCAbyg. Samtidig mindsker det også tidsforbruget ved udregningerne:

- Ved at eliminere to dominerende faktorer i dette projekt, gør vi det nemmere for brugerne at bruge korrekte miljødata i deres livscyklusvurderinger, siger professor på BUILD, Harpa Birgisdottir.

Men der er stadig mulighed for at tilpasse data efter behov, og ansvar for analyse og resultater vil også fortsat ligge hos brugerne af LCAbyg.

Mere data i fremtiden

Hos EPD Danmark er man nu meget tæt på at have 100 EPD’er. Så både nationalt og internationalt findes et stigende antal, og målet er også at integrere disse i LCAbyg samt gøre EPD Danmarks EPD’er tilgængelige for andre værktøjer. Derfor arbejder projektgruppen også på at lave en plan for implementering af det europæiske/internationale dataformat ILCD+EPD, som i ECO-Platform regi p.t. arbejdes på at gøre kompatibelt med BIM systemer:  

- Den nationale digitalisering af vores EPD’er er kun første skridt mod øget tilgængelighed af miljødata. Det skal også ske på tværs af grænser i den globale handelsverden. Derfor er vi hos EPD Danmark også glade for samarbejdet med BUILD omkring tilgængelighed af miljødata, og vi håber på at kunne fortsætte i et nyt projekt, der skal gennemføre arbejdet med den internationale digitalisering og infrastruktur af EPD-data,  siger Henrik Fred Larsen.

Om projektet

Projektet er støttet af Grundejernes Investeringsfond og Foreningen Realdania og udføres i samarbejde med BUILD. Målet er at fremme tilgængeligheden og anvendelsen af specifikke miljødata i forbindelse med udarbejdelse af LCA på bygningsniveau med LCAbyg, således, at beregningerne bliver baseret på produkt- eller branchespecifikke data i Danmark frem for generiske databaseværdier.

 

Vil du vide mere?

EPD Danmarks sekretariat

7220 2023 / epd-dk@teknologisk.dk

Presseansvarlig på instituttet BUILD, Carina Liesk

5382 1133 / clfr@build.aau.dk

Tilbage til