Nu er det tid til at måle radon

Nu er det tid til at måle radon

Forskning på BUILD viser, at mange boligejere anvender for få målere, når de vil måle, om der er for meget af den sundhedsskadelige gas radon i deres bolig. Det giver misvisende resultater med enten falsk tryghed eller unødige bekymringer til følge.

Antallet af målere er afgørende for, om målingen kan bruges til at sige noget om radonniveauet i boligen. Målingerne har til hensigt at give en værdi for den samlede radonpåvirkning, beboerne i en bolig bliver udsat for. Radon er en medvirkende årsag til udvikling af lungekræft. Værdien for radon i indeklimaet bør holdes under kravet til nyere huse på 100 Bq/3.

- Hvis man anvender for få målere, får man ganske vist en måling af radonniveauet i de rum, hvor målingen er foretaget, men den siger ikke nødvendigvis noget om den radonpåvirkning, man som beboer bliver udsat for i sin bolig. Boligejerne snyder derfor sig selv ved at spare på antallet af målere, siger seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen.

Torben Valdbjørn Rasmussen har sammenholdt godt 13.000 boligejeres bestilling af radonmålere på www.radonfrithjem.dk med BBR-oplysninger om antallet af opholdsrum og etager i de enkelte boliger. Resultatet viser, at 70 procent har anvendt for få målere, og der er derfor en risiko for, at målingerne ikke er retvisende.

Misvisende resultater

Mange af de boligejere, der har brugt for få målere, har ifølge Torben Valdbjørn Rasmussen fået et resultat, som viser, at radonniveauet er højere i deres bolig end i de boliger, hvor der er målt med det korrekte antal målere.

Årsagen til at det målte radonniveau er højere hos mange af boligejerne med for få målere kan ifølge Torben Valdbjørn Rasmussen formentlig findes i, at boligejerne har valgt at sætte målere op i de opholdsrum, hvor de forventer, at radonniveauet er højest. Opholdsrum er defineret som rum, hvor man opholder sig i mere end fire timer, fx soveværelse, køkken-alrum, stue, børneværelse mv. Hvis målingen viser et radonniveau over myndighedernes fastsatte grænse også kaldet referenceværdien, kan det forkerte antal målere blive en dyr affære i form af unødige udgifter til radonsænkende tiltag.

Læs rapporten her - helt gratis: Efterlevelse af byggelovens bestemmelser om radonsikring

Rapporten er lavet med støtte fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og Realdania.

 

Kom på kursus allerede 22. september

Kom på kursus hos BUILD i måling af radon og renovering af bygninger med radon i luften.
Kurset varer 2 dage og ligger d. 22. september + 7. oktober 2020, begge dage 9.00-16.00 og afholdes på BUILD i København. 

Tilmeld dig her: kursus.sbi.dk/radon

 

Fakta om radon

  • Radon er en sundhedsskadelig gas, der findes i jorden, og som trænger ind i bygninger gennem revner i konstruktionerne mod jord.
  • 300 dør hvert år af lungekræft på grund af radon.
  • Radonniveauet bør i bygninger opført før 2010 ikke overstige 100 Bq/m3 (Becquerel per kubikmeter).
  • I bygninger opført i 2010 eller senere må radonniveauet ikke overstige 100 Bq/m3.

Sådan måler du radon

Radon måles ifølge Sundhedsstyrelsen bedst med sporfilmsdosimetre, der er et lille stykke film som er lagt ind i en lukket dåse, som kan placeres i et rum. Anvend et sporfilmsdosimeter pr. opholdsrum, dog mindst to målere pr. bolig. Mål i mindst 60 dage i perioden 1. oktober til 30. april.

Læs mere om måling af radon i BUILDs SBi-anvisning 270, Måling af radon i bygninger eller på www.radonguiden.dk.

Tilbage til