Ny undersøgelse: Når almene boliger renoveres, bør der arbejdes mere strategisk med genhusninger og ændringer i boligudbud

Ny undersøgelse: Når almene boliger renoveres, bør der arbejdes mere strategisk med genhusninger og ændringer i boligudbud

Det har både negative og positive konsekvenser, når der i disse år renoveres almene boligområder forskellige steder i Danmark. Den overordnede målsætning bag de gennemførte renoveringer er at fremtidssikre boligområderne ved at øge deres attraktivitet og tilpasse dem det lokale boligmarked. Med øget kvalitet både ude og inde øges attraktiviteten ubetinget, mens man i nogle tilfælde kan blive bedre til at indtænke behovene på det lokale boligmarked.

Det viser en ny undersøgelse fra Instituttet BUILD på Aalborg Universitet, hvor forskere har undersøgt 10 almene boligområder, der er blevet renoveret mellem 2017 og 2019.

Undersøgelsen viser blandt andet, at der kan være sociale udfordringer i forbindelse med permanente genhusninger i renoveringssager, når bygninger i en boligafdeling omdannes eller nedrives.

- Det er vigtigt at have de sociale og menneskelige konsekvenser for øje tidligt i renoveringsprocessen, fortæller seniorforsker Marie Stender. Særligt i lyset af de mange fraflytninger, der vil ske som følge af de omfattende nedrivninger og frasalg i Danmarks mest udsatte boligområder i de kommende 10 år.

- Det er et klart dilemma, når man politisk vil bruge renovering og fysiske forandringer til at forbedre boligområderne, men hermed risikerer bare at flytte problemerne. Derfor er det vigtigt også at kigge på samspillet mellem forskellige boligområder og følge med i, hvordan det påvirker beboerne, siger Marie Stender.

Fra tomme boliger til lange ventelister

Undersøgelsen viser dog også, at renoveringerne generelt har skabt forbedringer i form af blandt andet øget boligstandard og øget komfort i boligerne. Samtidig er boligerne blevet mere tidssvarende, boligområderne er blevet mere varierede, og i flere tilfælde med betydelige arkitektoniske kvaliteter – både inde og ude.

Det har betydet, at der i dag er lange ventelister hos flere af boligforeningerne, selvom de tidligere har været udfordret af tomme boliger. Evalueringen peger imidlertid på, at de gennemførte boligforandringer ikke i alle tilfælde afspejler behovene på det lokale boligmarked, og når det ikke sker kan nye udlejningsproblemer opstå.

En af forskerne bag undersøgelsen, professor Claus Bech-Danielsen, fortæller, at de 10 evaluerede boligområder viser, hvor forskelligartede almene bebyggelser er. En af bebyggelserne består af kun 12 små dobbelthuse, mens de største har mere end 1.000 beboere:

- I de største af boligområderne er der arbejdet meget bevidst med at øge variationen og at bryde oplevelsen af den store skala ned i mindre enheder. Det lykkes på mange måder, blandt ved at skabe en forskellighed af bygningstyper, ejerformer, facadeudtryk, og bygningsmaterialer og ved skabe private forhaver. Og sammenlignet med tidligere tiders renoveringer er der tænkt i helheder, og der er anvendt gode byggematerialer, siger han.

Om undersøgelsen

Rapporten Renovering af almene boligområder 2017-2019 er blevet til på baggrund af en undersøgelse af renoveringen af 10 almene boligområder gennemført i perioden 2017-2019. Formålet med evalueringen har været at indhente erfaringerne fra de gennemførte indsatser for at styrke beslutningsgrundlaget i forbindelse med fremtidige renoveringer. I tre af de 10 renoveringsprojekter har der endvidere været fokus på beboernes oplevelse af de fysiske forandringer og på arbejdet med at forbedre boligområdernes omdømme.

Rapporten er finansieret af Landsbyggefonden.

Download rapporten 

 

 

Læs artikel i Politiken Byrummonitor "Build-rapport: Middelklassen skubber ofte de gamle beboere ud, når almene boligselskaber renoverer"

 

Kontakt

Professor på instituttet BUILD, Claus Bech-Danielsen: cbd@build.aau.dk / 2360 5573
Seniorforsker på instituttet BUILD, Marie Stender: mste@build.aau.dk / 5356 2202

Udsendt af: Carina Liesk, presseansvarlig, tlf. 53821133, mail: clfr@build.aau.dk

 

Foto: Claus Bech-Danielsen. Den ene boligblok på Frueløkke er blevet renoveret, og på taget er der opført et fælleshus for hele afdelingen. I baggrunden skimtes nye rækkehuse, der er opstået som følge af neddrosling af de tre andre boligblokke. 

 

Tilbage til