Nyt videnscenter om bygningers klimapåvirkninger

Nyt videnscenter om bygningers klimapåvirkninger

Nu etableres Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger (VCBK) med det formål at understøtte byggebranchen i at blive klar til kommende krav til byggeriets CO2-aftryk, der indføres i bygningsreglementet fra 2023.

VCBK primære opgave er at styrke byggebranchens viden om og kompetencer i at gennemføre vurdering af et byggeris klimaaftryk (LCA, dvs. livscyklusvurderinger­).

Efter en udbudsrunde har Bolig- og Planstyrelsen nu valgt den part, som skal drive VCBK de næste 3 år. Det bliver et konsortium bestående af Teknologisk Institut og BUILD/Aalborg Universitet, We Build Denmark, Green Building Council samt Primetime Kommunikation. Dertil er der en række underleverandører, herunder rådgivende ingeniørvirksomheder med praktisk LCA-erfaring. Centerledelsen varetages af Teknologisk Institut.

VCBK er i gang med at etablere sig og får en e-mail tjeneste, hvor man kan stille spørgsmål, samt en hjemmeside, der bliver en fælles indgang for byggeriets aktører til viden- og kompetenceopbygning om bygningers klimapåvirkning – fra designfase til færdigt byggeri. Blandt VCBK’s opgaver er at udvikle en casebank for byggeprojekter, der allerede arbejder med LCA, udarbejde undervisningsmaterialer og -forløb, etablere og drive regionale netværk om klimakravene, afholde konferencer og webinarer samt levere analyser og andre baggrundsmaterialer til at understøtte udviklingen for i at gennemføre vurderinger af et byggeris klimaaftryk .

VCBK er et initiativ, som er besluttet i den politiske aftale om udmøntning af pulje om bæredygtigt byggeri fra maj 2021. Der er på Finansloven afsat 11,4 mio. kr. til initiativet, som dækker etablering og drift af VCBK fra 2022 til og med 2024.

Læs pressemeddelelsen fra Bolig- og Planstyrelsen.

Tilbage til