Praktisk udførelse af vådrum – Hvem gør hvad?

Praktisk udførelse af vådrum – Hvem gør hvad?

Få svaret i ny SBi-anvisning, som i fire eksempler beskriver, arbejdsgangene og ansvarsfordelingen mellem de implicerede håndværkere i forbindelse med opbygningen af vådrum i boliger.

Ny SBi-anvisning beskriver arbejdsgange og processer ved udførelse af vådrum.
Udførelse af badeværelser kræver altid medvirken af flere fag, fx murer, tømrer, vvs, el og maler. Ofte er det nødvendigt, at håndværkerne kommer flere gange, fordi arbejdsprocesserne ikke kan udføres lige efter hinanden. Eksempelvis kan mureren ved et nybyggeri opføre vægge af letbeton, men han/hun kan ikke vådrumssikre dem før vvs- og el-arbejdet i væggene er udført.

Få styr på grænsefladerne

SBi-anvisning 275, Praktisk udførelse af vådrum, 4 eksempler på procesbeskrivelser beskriver, de arbejdsprocesser, der skal til, for at udføre et vådrum i praksis. Anvisningen er rigt illustreret og viser trin for trin, hvilke arbejder de forskellige håndværkere skal udføre. Der er lagt særlig vægt på, at beskrive grænsefladerne mellem håndværksfagene, da det ofte er her, der kan opstå tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad. Dermed tager anvisningen fat i et område, som i mange år har udgjort et betydeligt problem i byggebranchen. Der er både eksempler på et nyopført badeværelse og på renovering og indretning af badeværelser i ældre huse og ejendomme.
- Anvisningen har ikke haft til formål at beskrive selve udførelsen af de enkelte håndværksfag, men kun overordnet beskrive, hvad den enkelte håndværker skal udføre i badeværelset, så andre fag forstår processerne. Den primære fokus har i anvisningen været på ind- og udfaldskrav for de enkelte fag og de enkelte trin i processerne, siger seniorforsker Martin Morelli, BUILD, Aalborg Universitet.

Et tværfagligt undervisningsmateriale

Samtidig med udgivelsen af SBi-anvisning 275 udgiver BUILD også SBi-anvisning 276, Praktisk udførelse af vådrum, Kravtekster – indfaldskrav og udfaldskrav. Denne anvisning er udarbejdet af BUILD med bistand fra faglærere og uddannelsessekretariater på Byggeriets Uddannelser og EVU (el- og vvsbranchen). BUILD har udarbejdet eksemplerne i SBi-anvisning 275, på baggrund af de tekster, der nu udgives digitalt i SBi-anvisning 276. Begge anvisninger knytter sig til SBi anvisning 252, Vådrum (Brandt & Morelli, 2015) og Bygningsreglement 2018 (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2018).

Teksten og illustrationerne i SBI-anvisning 275, Praktisk udførelse af vådrum, 4 eksempler på procesbeskrivelser og SBi-anvisning 276, Praktisk udførelse af vådrum, Kravtekster – indfaldskrav og udfaldskrav er oprindeligt udarbejdet til lærere og studerende på erhvervsuddannelserne. Grunden til at materialet også udgives som anvisninger er, at indholdet også
med fordel kan læses af alle andre, som ønsker at blive klogere på, i hvilken rækkefølge arbejdet i et badeværelse kan/bør udføres, og hvilke håndværkere der har ansvar for hvad. Målgruppen er derfor både håndværkere, entreprenører, rådgivere og bygherrer.

- Vi håber, at resultatet af dette samarbejde med erhvervsskolerne medfører, at kommende håndværkere allerede på uddannelserne kan få en forståelse for grænsefladerne mellem de enkelte håndværksfag og en viden om hvilke fag, der har ansvaret for hvad. Det er vigtigt, fordi det ofte er her, der kan opstå tvivl om ansvarsfordelingen i et byggeprojekt, siger seniorforsker, Erik Brandt, BUILD, Aalborg Universitet.

De to anvisninger er udarbejdet med støtte fra Grundejernes Investeringsfond.

 

Bestil SBi-anvisning 275 her:

Praktisk udførelse af vådrum, 4 eksempler på procesbeskrivelserLæs SBi-anvisning 276 her:

Praktisk udførelse af vådrum, Kravtekster – indfaldskrav og udfaldskrav

 

Kontakt

Martin Morelli, seniorforsker BUILD, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 22 83, marmo@build.aau.dk

Erik Brandt, seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet, tlf. 99 40 23 70, ebr@build.aau.dk

Dorte Gram, redaktør, BUILD, Aalborg Universitet, tlf. 61 96 74 20, deg@build.aau.dk

 

Illustration: Michael Ulf Bech.

Tilbage til