Sidste chance: Online temadag om ventilation, indeklima og energi

1. oktober kl. 9.00-16.30

Ventilation spiller en central rolle i byggeriet til sikring af et godt indeklima. Det gælder især i forhold til luftkvalitet, hvor emissioner fra mange forskellige kilder både i og uden for bygningen skal håndteres og fjernes fra indeklimaet.

Af hensyn til energiforbruget kan det være vanskeligt at finde det rette ventilationsniveau i praksis. Vi kan ofte kun få en indikation af luftkvaliteten med de sensorer, der er tilgængelige til en overkommelig pris, og måske er det bedre for både energiforbrug og luftkvalitet at rense luften end at udskifte den.

Men det gælder også i forhold til termisk komfort:

Vi har med succes reduceret varmeforbruget i byggeriet, som desværre har medført, at mange bygninger i perioder lider under høje indetemperaturer. I Danmark, hvor udeklimaet stort set altid er køligt, er der store muligheder for at bruge udeluften til at køle bygningerne – men kan vi gøre det uden energiforbrug?

Danmark har igennem de sidste år med støtte fra EUDP deltaget i en række internationale forskningsprojekter initieret af IEA inden for samarbejdsprogrammet ”Energy in Buildings and Communities”, der har haft fokus på etablering af ny viden og udvikling af nye ventilationsløsninger til reduktion af energiforbruget og forbedring af indeklimaet i byggeriet.

På temadagen præsenteres de væsentligste nye landvindinger, der er opnået i projekterne med relevans for den danske byggebranche.

Du kan se programmet på Temadag om ventilation, indeklima og energi.

 

Praktisk information

Temadagen afholdes online 1. oktober kl. 9.00-16.30. Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her - helt gratis

Tilbage til