Tværfagligheden på instituttet BUILD styrkes

Tværfagligheden på instituttet BUILD styrkes

Byggeriet har en afgørende betydning for nogle af samfundets største udfordringer som klimakrise og urbanisering. De udfordringer skal løses med tværfaglighed. På instituttet BUILD på AAU rykker forskningsenhederne derfor tættere sammen for at styrke forskningssamarbejdet på tværs af instituttets mange fagligheder.

For et år siden blev Statens Byggeforskningsinstitut og institut for Byggeri og Anlæg lagt sammen til det nu største institut i Danmark inden for byggeri: BUILD – Institut for Byggeri, By og Miljø med geografisk placering både i København, Aalborg og Esbjerg.

Målet med sammenlægningen var at skabe et tværfagligt forskningsfyrtårn, der kan levere både viden om og løsninger på nogle af samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering til både byggebranchen, boligsektoren, beslutningstagere og civilsamfundet.

Den vision har instituttet arbejdet på lige siden sammenlægningen og nu styrkes tværfagligheden organisatorisk med et endnu tættere samarbejde mellem instituttets forskellige forskningsenheder. Det sker bl.a. ved, at instituttets otte sektioner nu bliver til fem.

Institutleder Lars Pico Geerdsen står i spidsen for den nye organisering. Med de nye sektioner på tværs af både fagligheder og geografi håber institutlederen at få igangsat nye samarbejder:

”Flere nye forskningsgrupper er ved at forme sig som forhåbentligt kan skabe ny spændende forskning. De nye sektioner på tværs af landet gør også, at de studerende i både Aalborg og København vil få lettere adgang til undervisning og vejledning fra forskere med den relevante spidskompetence. Og så håber jeg, at vi kan få endnu mere ud af vores laboratorier, hvor vi med state-of-the-art måleudstyr, kan måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold”, forklarer Lars Pico Geerdsen, institutleder på BUILD.

Det nye hold af forskningschefer

Tine Steen Larsenforskningschef for Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal miljømæssig udformning og konstruktion af bygninger og deres tekniske systemer med speciel opmærksomhed på deres indvirkning på kvalitet af bygningers brugssystemer, energiforbrug, indeklima og det omgivende miljø.

Hans Thor Andersen - forskningschef for Sektionen for By, Bolig og Ejendom

By, Bolig og Ejendom arbejder med det byggede miljø primært på et samfundsvidenskabeligt grundlag. Kernefeltet for forskningen er samspillet mellem mennesker og det byggede miljø; ressourceforbrug, byer, bosætning, boliger, samfundsdeltagelse og det sociale liv. Størstedelen af vores tilværelse tilbringes i boliger, bygninger og byer, og her forbruges en stor del af befolkningens både tid og ressourcer, herunder energi og materialer. Det påvirker ikke blot omgivelserne, men også befolkningen selv. Nye geografiske og sociale opdelinger af erhverv og bosætning forandrer til stadighed danmarkskortet og skaber nye muligheder og spændinger i samfundet.

Asbjørn Haaning Nielsenforskningschef for Sektionen for Vandbygning og Miljøteknologi

Vandbygning og Miljøteknologi har et bredt fokusområde. Sektionens forsknings- og studieaktiviteter spænder således fra bekæmpelse af forurening af vandområder og jord, over klimatilpasning til analyse og design af havne- og offshore-konstruktioner, samt energiproduktion af forskellige bølgeenergianordninger. En fællesnævner for sektionens forskning er at udvikle bæredygtige tekniske løsninger for samfundet.

Ruut Peuhkuriforskningschef for Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Sektionens fagområde omfatter såvel teoretisk modellering som eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer. Fokus er på vurdering af sikkerhed og risiko på flere niveauer, fra materiale- og komponentskala til systemniveau. Derudover arbejder sektionen med branchens bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi samt udvikler teori og værktøjer til robust beslutningstagning for sikring af såvel holdbare og økonomisk optimerede som klimatilpassede og bæredygtige løsninger.

Harry Lahrmann - forskningschef for Sektionen for Veje, Trafik og Transport

Mobilitet og dermed også transport er en af grundforudsætningerne for det gode liv. Derfor skal vi sikre en god mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer at bevæge sig rundt, både på landet og i byen. Det gør vi ved at skabe et effektivt og sikkert transportsystem for mennesker og varer, hvad enten transportmidlet er biler, cykler eller kollektiv trafik. Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport med hovedvægt på følgende områder: Transport- og mobilitetsplanlægning Kollektiv trafik, Trafiksikkerhed, Trafikteknik og Intelligente Transportsystem, Vejmodellering og Vejbygning og Godstransport.

Læs mere om BUILDs organisering her: https://www.build.aau.dk/Om+Build/Organisation/

Om BUILD

BUILD er resultatet af en fusion mellem Institut for Byggeri og Anlæg og Statens Byggeforskningsinstitut. Sammenlægningen blev gennemført pr. 1. januar 2020.

BUILD har sit udgangspunkt i ingeniørvidenskaben, men indeholder derudover vigtige og omfattende elementer fra samfundsvidenskab og humaniora. Den faglige bredde er en af de centrale bevæggrunde for fusionen. BUILD forsker, rådgiver og uddanner helhedsorienteret i by-, bolig-, bygge-, og anlægsområdets komplekse problemstillinger. BUILD leverer viden til at svare på samfundets største udfordringer som fx klimakrisen, befolkningsudvikling, ressourceknaphed og urbanisering.

BUILD er en del af Aalborg Universitet. De mere end 250 medarbejdere er placeret i Aalborg og København.

For yderligere info kontakt

Kommunikationschef på BUILD Kristoffer Soelberg, krso@build.aau.dk

Tilbage til