AAU logo
Udenlandsk inspiration til dansk indsats mod tomme boliger

Udenlandsk inspiration til dansk indsats mod tomme boliger

Tilpasning frem for vækst er fremtiden for byer med fraflytning og tomme boliger, viser undersøgelse af udenlandske erfaringer med affolkede byer og tomme boliger.

Stigende urbanisering og demografiske forandringer skaber udfordringer med affolkede landsbyer og dermed tomme boliger. Tomme huse med smadrede vinduer, manglende tagsten og misholdte haver er ikke kun et velkendt syn i danske landsbyer væk fra de store byer. Dette kan ses i stort set alle europæiske lande.

Der er derfor meget at lære ved at kigge ud over landets grænser for at se, hvad man kan gøre for at undgå denne tendens.

Det baggrunden for en undersøgelse af udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger, som Statens Byggeforskningsinstitut under BUILD på Aalborg Universitet København har gennemført for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Samme tendens – forskellige indsatser

- Vi ser den samme demografiske tendens på tværs af Europa, hvor mange mindre byer affolkes og får en aldrende befolkning, samtidig med at stadig flere boliger står tomme. Selv om årsagerne, problemerne og indsatserne mod det er meget forskellige på tværs af landene, så kan eksemplerne være til god inspiration for de danske indsatser, forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen fra BUILD, der har stået for undersøgelsen.

Det vurderes, at der i Europa samlet er omkring 11 mio. tomme boliger. I Danmark er der 50.000 tomme boliger, hvoraf de 10-20.000 er permanent ubenyttede. I undersøgelsen er der fokuseret på forholdene i Storbritannien, Tyskland og Holland, og særligt på forholdene for villaer og parcelhuse.

Indsatserne i disse lande over for tomme huse er meget forskellige; i Storbritannien har man med nationale og lokale indsatser fokuseret på at få de tomme boliger tilbage på markedet, og med en vis succes. I Holland har regionerne tilskudsordninger, der minder om den danske pulje til landsbyfornyelse med både nedrivning og tilpasning af boligmassen. I Tyskland har man på føderalt niveau et byfornyelsesprogram, der direkte sigter mod tilpasning af mindre byer, mens enkelte delstater har programmer for nedrivning eller tilpasning af enfamiliehusene.

Tilpasning frem for vækst

Undersøgelsen af de udenlandske erfaringer har resulteret i en række anbefalinger til den danske indsats i områder med fraflytning og tomme boliger.

- Erfaringerne fra vores nabolande viser, at udfordringerne ikke løses ved at prøve at skabe vækst i disse områder. Selv om enkelte kommuner måske har held med fx at tiltrække tilflyttere gennem forskellige initiativer, så viser undersøgelser, at man bare ”stjæler” tilflytterne fra nabokommuner, der er i samme situation, forklarer seniorforsker Jesper Ole Jensen. –”Dette er noget, man melder klar ud i landenes politikker og byfornyelsesordninger”. 

- Det er bedre at tilpasse boligmasse og bymønster til den fremtidige befolkningssammensætning fremfor at tro, at man kan vende udviklingen, siger Jesper Ole Jensen, som understreger, at det kræver en omstilling af tankegangen i kommunerne, da det er sværere at planlægge for tilpasning frem for vækst.

Samarbejde på tværs

Med inspiration fra de udenlandske indsatser lyder en af rapportens opfordringer, at indsatsen i høj grad målrettes ordninger, der opfordrer til samarbejde mellem byerne.

- I Tyskland har man haft gode erfaringer med ordninger, hvor der gives støtte til en proces, der kan skabe grundlag for et langsigtet samarbejde og fælles strategi på tværs af byer, landsbyer og kommuner. Lidt i stil med det vi kender herhjemme med ”landsbyklynger,” men bare langt mere vidtgående, forklarer Jesper Ole Jensen.

- Det bør derfor overvejes, om indsatsen i højere grad skal rettes mod denne typer tværgående samarbejder, så man udvikler nye services og en fælles infrastruktur, der udnytter de eksisterende bygningsmæssige ressourcer bedst muligt”, siger Jesper Ole Jensen.

Læs mere om de udenlandske erfaringer med tomme boliger i rapporten Udenlandske erfaringer med offentlige indsatser mod tomme boliger

Yderligere oplysninger om kan fås hos seniorforsker på BUILD, Jesper Ole Jensen tlf. 2360 5616 eller joj@build.aau.dk. Foto: Lydia Sachse  / pixelio.de.

 

Læs rapporten her

Tilbage til