Unge forskere vil fremme økonomisk regional lighed

Unge forskere vil fremme økonomisk regional lighed

Unge forskere fra Instituttet BUILD på Aalborg Universitet skal udvikle et databaseret værktøj til at fremme regional udvikling i hele landet. Værktøjet gør det muligt at sammenligne områders økonomiske velstand ud fra en række centrale indikatorer såsom boligpriser, uddannelsesniveau, transporttider og det lokale lønniveau.

Unge forskningstalenter fra instituttet BUILD på Aalborg Universitet kom igennem nåleøjet til Data.org’s program “Inclusive Growth and Recovery Challenge”. De skal nu udvikle et datadrevet værktøj, der kan give indsigt i regional ulighed både nationalt og internationalt. Det nye projekt er døbt ”Mapping the Regional Quality of Life”.

Den økonomiske regionale ulighed stiger i Danmark, i store dele af Europa og i Nordamerika. Uligheden kan blive en trussel mod økonomiske fremskridt, social samhørighed og skabe politisk ustabilitet.

Øget økonomisk ulighed mellem regioner fører bl.a. ofte til, at de højtuddannede unge flytter til store byområder for at forfølge mulighederne for uddannelse og job, mens de lavtuddannede bliver tilbage. Flyttemønsteret betyder, at de mindre bemidlede samfund støvsuges for ressourcer og får problemer med at sikre lokale, offentlige tjenester og økonomisk sikkerhed.

”Datadrevne indsigter er afgørende for at udvikle lokale løsninger, der fremmer ligelig økonomisk udvikling. Med finansieringen har vi mulighed for at udvikle et værktøj, der gør data og indsigter fra forskningen tilgængelig for samfundet”, forklarer videnskabelig assistent og ph.d-studerende, Elise Stenholt Sørensen, som er en af Instituttet BUILDs unge forskningstalenter bag projektet.

I første omgang udvikles værktøjet til at kunne bruges i en dansk kontekst. På sigt er ambitionen at værtøjet skal udrulles internationalt.

Om værktøjet

Ved hjælp af danske, administrative datakilder udvikler forskerne et offentligt tilgængeligt databaseret værktøj, der indeholder årlige oplysninger om vigtige økonomiske indikatorer for de seneste 30 år.

Værktøjet kan bl.a. vise, hvordan regionale uligheder vokser under en økonomisk recession, såsom den finansielle krise i 2007.

Interaktive kort og infografik illustrerer analyserne og giver et overblik over de regionale forskelle. Det er indikatorer såsom boligpriser, uddannelsesniveau, lokale lønniveauer, transporttider, flyttemønstre og lokale faciliteter, der ligger bag vurderingen af et områdes værdi.

Værktøjet er rettet mod lokale offentlige myndigheder og græsrodsorganisationer samt interesseorganisationer, der er engagerede i regional udvikling og byplanlægning.

Bag projektet

Projektet ”Mapping the Regional Quality of Life” blev udvalgt til Data.org’s program: “Inclusive Growth and Recovery Challenge” med en finansiering på $416,000 USD til udvikling af værktøjet.

Data.org’s projekt er støttet af “Mastercard Center for Inclusive Growth” og “The Rockerfeller Foundation”.

Læs mere om Data.org og programmet her: https://www.data.org/challenge/

Derudover samarbejder BUILD-forskerne med Professor Jos van Ommeren fra Vrije Universiteit i Amsterdam.

Yderligere info

Vil du vide mere om projektet, kan du kontakte presseansvarlig på BUILD, Carina Liesk clfr@build.aau.dk / 53821133

Tilbage til