Kontakt BUILD

Hvem skal du have fat i på BUILD? Kig i listen og find en kontaktperson.

Find din kontaktperson

 • +

  Administration

  Teamledere

  HR og service 

  Økonomi

  Studie 

  Kommunikation

   

 • +

  Forskning

  By, Bolig og Ejendom

  Sektionsleder: Hans Thor Andersen
  Forskningsområder: bosætning, ressourceforbrug og miljøbelastning, investering og drift, byudvikling og byomdannelse og universelt design og tilgængelighed.

  Læs mere om Sektionen for By, Bolig og Ejendom

   

  Bygge- og anlægsteknik og proces

  Sektionsleder: Ruut Peuhkuri
  Forskningsområder: bygningsfysik og konstruktioner, byggeproces og innovation, byggeledelse, geoteknik og risiko- og pålidelighedsanalyse. 

  Læs mere om Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

   

  Bæredygtighed, Energi og Indeklima

  Sektionsleder: Tine Steen Larsen
  Forskningsområder: bygningsinformatik, energi i byggeriet, indeklima og bæredygtighed og ventilation og strømningsteknik, lavenergibygninger, energieffektivisering af eksisterende bygninger, miljøvurdering, ventilation og lys. 

  Læs mere om Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

   


  Vandbygning og Miljøteknologi

  Sektionsleder: Asbjørn H. Nielsen
  Forskningsområder: hydrologiske processer i byområder, kemiske processer i kloaksystemer og hydraulik i vandområders økosystemer, hav- og kystbyggeri, strukturel dynamik og vedvarende energianlæg. 

  Læs mere om Sektionen for Vandbygning og Miljøteknologi

   


  VEJE, TRAFIK OG TRANSPORT

  Sektionsleder: Niels Agerholm
  Forskningsområder: trafiksikkerhed, trafiksystemer, vejmodellering og godstransport.

  Læs mere om Sektionen for Veje, Trafik og Transport

 • +

  Laboratorier

  Vil du gerne vide mere om vores laboratorier, så kontakt laboratorieleder Per Knudsen

 • +

  Ledelse

  Direktion

  Institutleder Lars Pico Geerdsen eller personlig assistent Marie Lundbo.
   

  Viceinstitutleder for forskning

  Per Heiselberg
   

  Viceinstitutleder for uddannelse

  Lene Faber Ussing
   

  Viceinstitutleder for myndighedsbetjening

  Anne Kathrine Frandsen
   

  Sekretariat

  Sekretariatschef Pernille Bisgaard Dybdahl.

  Se i øvrigt BUILDs organiationsdiagram og ledelsesstruktur for detaljeret information omkring ledelse og struktur på instituttet.

   

 • +

  Presse

  Som journalist kan du kontakte kommunikationskonsulent Carina Liesk. ​

 • +

  Rådgivning til private og virksomheder

  RÅDGIVNING TIL PRIVATE

  BUILD har desværre ikke ressourcer til at yde teknisk rådgivning eller vejledning til borgere i enkeltsager. Instituttet kan heller ikke yde studerende hjælp til litteratursøgning.

  BUILD har som mål at skabe forskningsbaseret viden, der forbedrer byggeriet og det byggede miljø. Dette sker gennem forskning, myndighedsrådgivning, uddannelse og formidling til de parter, der kan omsætte instituttets forskningsbaserede viden til praktis. Vi må i stedet henvise dig til at finde de oplysninger, du mangler, på internettet eller på biblioteket. I mange tilfælde kan du også få hjælp hos kommunens tekniske forvaltning eller en rådgivende ingeniør eller arkitekt.
   

  RÅDGIVNING OM SKIMMELSVAMPE I BYGNINGER

  BUILD driver i samarbejde med Landsbyggefonden og Grundejernes Investeringsfond skimmel.dk, som alle er velkomne til at anvende. På skimmel.dk kan du også få adgang til vores telefonservice om skimmelsvampe i bygninger.

  Få rådgivning om skimmelsvamp.
   

  RÅDGIVNING OM TILGÆNGELIGHED

  BUILD tilbyder ekspertrådgivning og konsulentbistand inden for universelt design og tilgængelighed for mennesker med handicap i byggeri og udearealer.

  Rådgivning og konsulentbistand gives til fx:

  • gennemgang af dispositionsforslag og hovedprojekter til nybyggeri eller ombygninger, der vedrører tilgængelige løsninger.
  • gennemgang, eventuelt på stedet, af et eksisterende byggeris tilgængelighed.
  • sparring og udarbejdelse af handlingsplaner for ombygning af eksisterende byggeri til mere tilgængeligt byggeri.

  Kontakt Lone Sigbrand vedr. rådgivning. Pris for rådgivning og konsulentbistand er efter aftale.

  Der gøres opmærksom på, at BUILD ikke udfører detailprojektering - her henvises i stedet til private virksomheder eller instituttets uddannede tilgængelighedsrevisorer for byggeri og udearealer.

  Link til uddannede tilgængelighedsrevisorer.

  Kommuner eller personer, der søger uddybende information og fortolkning af reglerne i Bygningsreglementet bedes henvende sig til Bolig- og Planstyrelsen eller deltage på et BUILD-kursus om Bygningsreglementet.

  Find kursus om Bygningsreglementet.
   
  Rådgivere, bygherrer og andre, fx borgere, der har spørgsmål til konkrete sager, bedes henvende sig til den kommune, hvor byggearbejdet foregår.
   
  Bemærk, at mange svar vedr. universelt design og tilgængelighed kan findes på rumsans.dk

 • +

  SBi-anvisninger

  trykte SBi-anvisninger, rapporter m.v.

  SBi-anvisninger online (anvisninger.dk)

   

 • +

  Samarbejde

  SAMARBEJDE OM FORSKNING

  • Søger du BUILD som en mulig samarbejdspartner bør du kontakte en af vores sektioner.

  Find den rette forskningssektion.

  • Er du i tvivl om hvilken sektion, du bør tale med, kan du kontakte BUILDs institutleder Lars Pico Geerdsen.

  Kontakt Lars Pico Geerdsen.

 • +

  Software, licenser og support

  Beregningsprogrammet Be18

  Læs mere om beregningsprogrammet BE18

   

  BSIM

  Læs mere om BSIM (Building Simulation)

   

  AwaSys — BØLGEGENERERING

  AwaSys er in-house udviklet software, der benytter state-of-the-art bølgegenereringsprincipper (bruges i mere end 25 laboratorier).

  Læs mere om AwaSys og vores programmer udviklet til bølgelaboratorier.

   

  WaveLab — Bølgeanalyse

  WaveLab er in-house udviklet software til dataanskaffelse og bølgeanalyse (bruges i mere end 20 laboratorier). 

  Læs mere om WaveLab og vores programmer udviklet til bølgelaboratorier.

   

 • +

  Uddannelse og kurser

  Kurser

  Vil du finde et kursus eller en kortere efteruddannelse, så skriv til Birgitte Christiansen på kurser@build.aau.dk  eller besøg vores kursussite.

  Besøg kursussitet
   

  Universitetsuddannelser

  Ønsker du at vide mere om vores bachelor-, kandidat- eller videreuddannelser, så kontakt vores studienævn.

Adresser

AALBORG 

BUILDs bygning i Aalborg BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
Thomas Manns Vej 23 
9220 Aalborg Ø

Telefon: 9940 9940
E-mail: build@build.aau.dk
EAN-nummer: 5798000420687

 

KØBENHAVN

BUILDs bygning i København BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø
A.C. Meyers Vænge 15
2450 København SV

Telefon: 9940 2525
E-mail: build@build.aau.dk
EAN-nummer: 5798000019034

Medarbejdere

Se liste med alle ansatte på BUILD

Find medarbejder