Organisation

BUILD ledes af institutleder Lars Pico Geerdsen. Instituttet er organiseret i et antal selvstændige forskningssektioner med hver sin forskningschef samt et sekretariat, der varetager de administrative opgaver på instituttet.

Organisationsdiagram for BUILD

Ledelse

Institutleder

Viceinstitutleder for forskning

Sekretariatschef

Viceinstitutleder for myndighedsbetjening

Viceinstitutleder for uddannelse

Rådgivende udvalg

Administration