Organisation

BUILD ledes af institutleder Lars Pico Geerdsen. Instituttet er organiseret i et antal selvstændige forskningssektioner med hver sin sektionsleder samt et sekretariat, der varetager de administrative opgaver på instituttet.

Ledelse

Institutleder

Sekretariatschef

Viceinstitutleder for forskning

Viceinstitutleder for myndighedsbetjening

Viceinstitutleder for uddannelse

Sektionsleder for Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Sektionsleder for Sektionen for Bygge, -Anlægsteknik og Proces

Sektionsleder for Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Sektionsleder for Sektionen for Infrastruktur, Vandbygning og Miljøteknologi

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram for BUILD