Sektioner

Organisatorisk er forskningen på BUILD inddelt i sektioner, der ledes af sektionsledere. Hver sektion har flere forskningsgrupper tilknyttet, hvilket samlet udgør instituttets forskningsfaglige profil. Se sektionerne nedenfor og læs mere om dem og deres tilknyttede forskningsgrupper.  

SEKTIONEN FOR ARCHITECTURAL ENGINEERING

Sektionsleder: Kjeld Svidt
Forskningsområder: bygningsinformatik, energi i byggeriet, indeklima og bæredygtighed og ventilation og strømningsteknik. 

Læs mere om Sektionen for Architectural Engineering.
 

SEKTIONEN FOR BY, BOLIG OG EJENDOM

Sektionsleder: Hans Thor Andersen
Forskningsområder: bosætning, ressourceforbrug og miljøbelastning, investering og drift, byudvikling og byomdannelse og universelt design og tilgængelighed.

Læs mere om Sektionen for By, Bolig og Ejendom.


SEKTIONEN FOR BYGGETEKNIK OG PROCES

Sektionsleder: Ruut Peuhkuri
Forskningsområder: bygningsfysik og konstruktioner, byggeproces og innovation.

Læs mere om Sektionen for Byggeteknik og Proces


SEKTIONEN FOR BYGNINGERS ENERGIEFFEKTIVITET, INDEKLIMA OG BÆREDYGTIGHED

Sektionsleder: Søren Aggerholm
Forskningsområder: lavenergibygninger, energieffektivisering af eksisterende bygninger, miljøvurdering, ventilation, lys ogi ndeklima.

Læs mere om Sektionen for Bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed. 


SEKTIONEN FOR KONSTRUKTIONER, MATERIALER OG GEOTEKNIK

Sektionsleder: Lene Faber Ussing
Forskningsområder: byggeledelse, geoteknik og risiko- og pålidelighedsanalyse. 

Læs mere om Sektionen for Konstruktioner, Materialer og Geoteknik.


SEKTIONEN FOR Marine and Environmental Engineering

Sektionsleder: Asbjørn H. Nielsen
Forskningsområder: hydrologiske processer i byområder, kemiske processer i kloaksystemer og hydraulik i vandområders økosystemer, byggeri og anlæg af havneanlæg, offshore konstruktioner, vindmøller og bølgeenergianlæg.

Læs mere om Sektionen for Marine and Environmental Engineering.


SEKTIONEN FOR VEJE, TRAFIK OG TRANSPORT

Sektionsleder: Niels Agerholm
Forskningsområder: trafiksikkerhed, trafiksystemer, vejmodellering og godstransport.

Læs mere om Sektionen for Veje, Trafik og Transport.