Bæredygtighed, energi og indeklima

 

Sektionen for bæredygtighed, energi og indeklima leverer forskning, undervisning og myndighedsbetjening indenfor de tre hovedområder repræsenteret i sektionens navn. Indenfor bæredygtighed arbejdes bl.a. med bæredygtighedsvurdering, LCA, certificering, frivillig bæredygtighedsklasse, cirkulær økonomi og absolut bæredygtighed. På energiområdet arbejdes bl.a. indenfor områderne energieffektivisering af nye og eksisterende bygninger, reduktion af byggesektorens energiforbrug og miljøbelastning, bygningernes rolle som en integreret del af et energisystem baseret på vedvarende energi. Indenfor indeklima ses der både på komfort, sundhed og velbefindende i en holistisk tilgang bl.a. via kvalitative og kvantitative målinger og vurdering af lys og lysets betydning for indeklimaet, nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning herunder styring og regulering af systemerne, skimmelsvampevækst i bygninger, fugt, PCB, radon og byggematerialer som forureningskilder.

Sektionen for bæredygtighed, energi og indeklima fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal miljømæssig udformning og konstruktion af bygninger og deres tekniske systemer med speciel opmærksomhed på deres indvirkning på kvalitet af bygningers brugssystemer, energiforbrug, indeklima og det omgivende miljø.

Forskningschef

Om sektionen