Veje, trafik og transport

 

Mobilitet og dermed også transport er en af grundforudsætningerne for det gode liv. Derfor skal vi sikre en god mobilitet, der gør det muligt for mennesker og varer, at bevæge sig rundt, både på landet og i byen. Det gør vi ved at skabe et effektivt transportsystem for mennesker og varer hvad enten transportmidlet er biler, cykler eller kollektiv trafik - fokus er vejtransport. Men god mobilitet har også omkostninger. Transport tegner sig for næsten 30% af EU's samlede CO2-udslip, og heraf stammer 72% fra vejtransport. Men der er også andre omkostninger ved transport: Hvert år dør 200 mennesker i vejtrafikken og 85.000 kvæstes, 700.000 beboere er plaget af vejtrafikstøj og undersøgelser viser, at udstødningsgasser fra biler (partikler og NOx’er) kan gøre mennesker syge og forårsager for tidlige dødsfald.

Sektionens forskning udvikler metoder og værktøjer til at imødekomme ovenstående behov: På den ene side at skabe en god mobilitet og på den anden side minimere mobilitetens omkostninger. Sektionens forskning kan karakteriseres med følgende stikord:

  • Transport- og mobilitetsplanlægning
  • Kollektiv trafik
  • Trafiksikkerhed
  • Trafikteknik og Intelligente Transportsystemer
  • Vejmodellering og Vejbygning
  • Godstransport

Sektions forskning har et anvendelsesorienteret fokus. Vores forskning er ofte tværfaglig og vi samarbejder med kollegaer fra datalogi, elektroniske systemer, produktion, business, sociologi, arkitektur og design, planlægning og psykologi.

Til sektionen er tilknyttet et trafiklaboratorium med såvel udstyr til feltmålinger af trafik som en række specialprogrammer til simulering af trafik og design af infrastruktur.

Langt hovedparten af sektionens forskningsaktiviteter er eksternt finansieret, og vi har stærke nationale og internationale samarbejder med forskningsinstitutioner, private virksomheder og den offentlige sektor. Forskningsresultaterne publiceres primært i internationalt anerkendte peer-review’ede tidsskrifter.

Forskningsaktiviteterne er organiseret i tre forskningsgrupper.

Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Forskningschef

Om sektionen
Tilknyttede forskningsgrupper