Veje, trafik og transport

Arbejdsområder

Sektionen for Veje, Trafik og Transport udfører undervisning og forskning og forskningsbaseret rådgivning primært inden for vejbaseret transport. Udgangspunktet er principperne for den klassiske trafikplanlægning og med hovedvægt på fire områder, uddybende beskrevet for hver af vores forskningsgrupper.

Undervisning

Vi leverer forskningsbaseret undervisning til såvel universitets civilingeniøruddannelse som diplomingeniøruddannelse i Veje og Trafik, men også andre uddannelser på Aalborg Universitet der har viden om trafik og veje som  mål for den enkelte uddannelse.

Konferencer

Sektionen for Veje, Trafik og Transport afholder hvert år i august konferencen Trafikdage på Aalborg Universitet. Konferencen er afholdt siden 1994 og er Danmarks største videnskabelige trafikkonference. Den samler hvert år ca. 300 deltagere fra hele Skandinavien.

Laboratorier

Sektionens arbejdsfelt er den fysiske infrastruktur og her gennemføres vores forsøg og tests. Til dette råder sektionen over specialsoftware og en række sensorer til markregistrering såsom videokameraer, radar, LIDAR samt automatisk tælleudstyr.

Vælg en af de tilknyttede forskningsgrupper for at læse mere om forskningen og sektionens faglighed.

Sektionsleder

Om sektionen
Tilknyttede forskningsgrupper