AAU logo

Samarbejde

Samarbejde om forskning, laboratorieforsøg, rapporter, m.m.

BUILD prioriterer samarbejdet med offentlige myndigheder, virksomheder, sektoren og andre forskningsinstitutioner højt. Vi kan tilbyde at samarbejde om følgende:

  • I kan som virksomheder og organisationer få sparring og bruge egne cases i studerendes projektarbejde på fx byggeri-, vand-, miljø- og transportområdet.
  • Vi sikrer studerende til praktik i din virksomhed eller organisation. Kontakt os eventuelt for sparring herom.
  • Vi laver faglige arrangementer, hvor vores forskere præsenterer nyeste viden på et område. BUILD afholder bl.a. tilbagevendende kurser om SBi-anvisninger og vi har også faglige dage på f.eks. trafikområdet og inden for bygningsfysik.
  • Forskningssamarbejder der sikrer, at virksomheder, offentlige myndigheder og sektoren hele tiden er bekendt med den seneste og bedste viden. Vi har flere mulige organiseringer i den forbindelse. Kontakt os gerne, så vi kan drøfte hvordan din virksomhed kan samarbejde med Aalborg Universitet.
  • Få højt kvalificeret sparring og rådgivning af en af vores forskere til din virksomhed. Hvis I som virksomhed mangler viden om et højaktuelt område, som fx energieffektivisering, kan du få den ved BUILD og AAU. Vores forskere besøger større virksomheder og interesseorganisationer for at indgå i dialog med medarbejderne om den seneste udvikling og forskning på et givent område.
  • Vi indgår gerne i store fælles ansøgninger nationalt og på EU-niveau.
  • Vi løser gerne myndighedsopgaver og stiller vores viden til rådighed for ministerier, styrelser, regioner og kommuner på klimavenlige dagsordener inden for især vand, miljø, transport og byggeri.
  • Vi yder sparring og rådgivning til sektoren og branchen på byggeri, bolig og anlæg.
  • Vi indgår gerne i ekspertgrupper og kommissioner.

SBi prisliste

Her kan du finde priser for rådgivning hos SBi.

SBi's prisliste (pdf)

Kontakt viceinstitutleder for myndighedsbetjening

Kontakt viceinstitutleder for uddannelse

Kontakt viceinstitutleder for forskning