build.aau.dkForskning

Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima leverer forskning, undervisning og myndighedsbetjening indenfor analyse, design, projektering, konstruktion og drift af bygninger og deres tekniske systemer.

Om Sektionen for Bæredygtighed, Energi og Indeklima

Vi fokuserer på en integreret og multidisciplinær tilgang til opnåelse af optimal miljømæssig udformning og konstruktion af bygninger og deres tekniske systemer. Vi arbejder med speciel opmærksomhed på kvalitet af bygningers brugssystemer, energiforbrug, indeklima og det omgivende miljø.

Sektionen har flere laboratorier, der bruges til forskning og undervisning.

Forskningsgrupper i sektionen

 • Bygningers bæredygtighed

  Forskning indenfor bæredygtighedsvurdering af bygninger og forbedring af bygningers miljøprofil ved anvendelse af livcyklusvurderinger (LCA) i byggeriet. Udvikling og drift af værktøjet LCAbyg, som skal understøtte byggesektorens muligheder for at bidrage til at opnå nødvendige klimamål, miljømæssig bæredygtighed og cirkulær økonomi.

 • Bygningsinformatik

  Forskning i design, integration og strukturering af it-værktøjer samt produkt- og procesmodeller for byggeprocessen som helhed. Der fokuseres på understøttelse af modelsamarbejde og vidensoverførsel mellem aktører i design, udførelse, drift og anvendelse af bygninger.

 • Energi i byggeriet

  Forskning i energieffektivt byggeri, interaktionen mellem energiteknologier og bygningens udformning og drift samt analyse og optimering af samspillet mellem bygninger, brugere, tekniske installationer, passive og naturlige energisystemer og energiforsyningen. Udvikling og drift af værktøjer til beregning af energiforbrug og indeklima i byggeriet.

 • Indeklimaets sundhedspåvirkninger

  Forskning i metoder til reduktion af skimmelsvampevækst, husstøvmider og andre fugtrelaterede problemer i boliger. Identifikation og afhjælpning af bygninger forurenet med PCB. Boligens indeklima, herunder kemikalieeksponering og smittespredning, i relation til ventilation og fugt.

 • Indeklimakvalitet og Bygningssystemer

  Forskning i indeklima baseret på en holistisk evaluering of komfort, sundhed og velbefindende. Forskning i ventilation og luftstrømningsforhold i bygninger og tekniske installationer og udvikling af nye teknologier for ventilation, opvarmning, køling og luftrensning herunder styring og regulering af systemerne til en bred vifte af bygningstyper. Udvikling og drift af værktøjet IK-kompas til beregning og design af indeklima i byggeriet.

Laboratorier

ved BUILD
Vores laboratorier er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Den eksperimentelle tilgang til forskning er kendetegn for en del af de ingeniørmæssige discipliner der arbejdes med.
State-of-the-art måleudstyr
Vi kan med state-of-the-art måleudstyr måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold.
Samarbejde med virksomheder
Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation.
Egen produktion
Vi kan i vores værksted selv producere prototyper og måleinstrumenter til laboratoriet og til feltmålinger.
Eksterne måle- og feltstationer
Ud over de faste laboratorier råder instituttet over måle- og feltstationer over hele landet, der også indgår i forskningen.

Laboratorier i sektionen

Bygningers Energi & Indeklima

Vi forsker inden for udviklingen af nye materialer og bygningsdele til lavenergi og bæredygtigt byggeri, af nye ventilationssystemer, viden om strømningsforhold i bygninger, af intelligente facadeløsninger og indeklima og sundhed i byggeriet.

IT i byggeriet

Brugen af informationsteknologi i byggeriets processer. Software til modellering, koordinering og analyse af f.eks. bygningens installationer, lokationsbaseret planlægning og opbygning og visning af modeller i Virtual Reality. Virtual- og Augmentet Reality udstyr.

Karakterisering af Bygningsmaterialer

Laboratoriet består af avanceret udstyr til at undersøge materialers termofysiske egenskaber og heat-air-moisture transport karakteristika, især ved bæredygtige bygningsmaterialer.