build.aau.dkForskning

Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Sektionen for By, Bolig og Ejendom arbejder med det byggede miljø primært på et samfundsvidenskabeligt grundlag. Kernefeltet for forskningen er samspillet mellem mennesker og det byggede miljø: ressourceforbrug, byer, bosætning, boliger, samfundsdeltagelse og det sociale liv.

Om Sektionen for By, Bolig og Ejendom

Størstedelen af vores tilværelse tilbringes i boliger, bygninger og byer, her forbruges en stor del af befolkningens både tid og ressourcer, herunder energi og materialer. Det påvirker ikke blot omgivelserne, men også befolkningen selv. Nye geografiske og sociale opdelinger af erhverv og bosætning forandrer til stadighed Danmarkskortet og skaber nye muligheder og spændinger i samfundet.

De stadige forandringer af byer, boliger og hverdagsrutiner forudsætter ny viden om både tekniske muligheder, sociale og rumlige dynamikker samt borgernes behov og ønsker. Det byggede miljø er et vigtigt element i omstillingen af samfundet til en bæredygtig fremtid, en omstilling der skal ske uden at ekskludere dele af befolkningen. Det byggede miljø skal tilpasses stigende social og menneskelig diversitet samt ændrede hverdagsliv. Tekniske løsninger kan ikke stå alene, men skal fungere og udvikles i samarbejde mellem borgere, myndigheder og virksomheder.

Forskningen finder i vidt omfang sted i samarbejde med eksterne parter og opdragsgivere og finansieres af både myndighedsbetjening, dvs. forskningsbaseret rådgivning af ministerier mm., danske og udenlandske opdragsgivere samt forskningsråd og EU's forskningsprogrammer.

Sektionsleder