build.aau.dkForskning

Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces arbejder med teoretisk modellering og eksperimentel karakterisering af konstruktioner, geoteknik, bygværk samt konstruktions- og bygningsmaterialer.

Om Sektionen for Bygge-, Anlægsteknik og Proces

Vores fokus er på vurdering af sikkerhed og risiko på flere niveauer, fra materiale- og komponentskala til systemniveau. Derudover arbejder sektionen med branchens bruger- og arbejdspraksis, rammevilkår og værdi samt udvikler teori og værktøjer til robust beslutningstagning for sikring af såvel holdbare og økonomisk optimerede som klimatilpassede og bæredygtige løsninger.

Sektionsleder

Laboratorier

ved BUILD
Vores laboratorier er af international standard og bruges til forskning, undervisning og konsulentopgaver. Den eksperimentelle tilgang til forskning er kendetegn for en del af de ingeniørmæssige discipliner der arbejdes med.
State-of-the-art måleudstyr
Vi kan med state-of-the-art måleudstyr måle på systemer og fænomener under helt kontrollerede forhold.
Samarbejde med virksomheder
Vi tilbyder virksomheder hjælp med at undersøge specifikke problemstillinger og gå i samarbejde om forskning og innovation.
Egen produktion
Vi kan i vores værksted selv producere prototyper og måleinstrumenter til laboratoriet og til feltmålinger.
Eksterne måle- og feltstationer
Ud over de faste laboratorier råder instituttet over måle- og feltstationer over hele landet, der også indgår i forskningen.

Laboratorier i sektionen

Betonteknologi

Vi laver måling og testning af de grundlæggende egenskaber af tilslagsmaterialer samt frisk, hærdnende og hærdnet beton.

Bærende konstruktioner

Tester nye bygningsmaterialer, undersøger hvordan konstruktionselementer opfører sig under forskellige belastninger. Målinger ved udmattelsesforsøg, brudmekanisk prøvning, statisk og dynamisk belastning m.m.

Geoteknik og fundering

Vi udfører geotekniske klassifikationsforsøg, konsoliderings- og triaxialforsøg, forsøgsopstillinger med tryktank for offshore målinger, forsøg med bøttefundamenter og pæle, geologisk klassifikation.