Altanliv.aau.dk

Velkommen

Altaners Sociale Liv er et forskningsprojekt, der handler om, hvad altaner gør ved boliglivet, naboskabet og byens fælles rum. På denne side formidles forskningsprojektets konklusioner gennem artikler, rapport og videoer.

Hvad gør altaner ved boligliv og naboskab?

Filmen er produceret i samarbejde mellem Kanvas Film og BUILD, Aalborg Universitet.

 

Rapport

’Altaners Sociale Liv’ er en empirisk arbejdsrapport, der præsenterer forskningsprojektets konklusioner om, hvad altaner gør ved boligliv, naboskab og byliv.

Rapporten udkommer primo december 2020 og kan efter udgivelse læses her.

Artikler og links

Her finder du links ind til artikler om altanliv, når de udkommer.

Hvad betyder altaner for livet i byen?

Filmen er produceret i samarbejde mellem Kanvas Film og BUILD, Aalborg Universitet.

 

Om projektet

Det stigende antal altaner er en af tidens mest markante forandringer af byen.

I de nye byområder har næsten samtlige boliger store altaner, og i brokvartererne knopskyder altaner på facader mod både gården og gaden. Altanerne giver byens beboere et nyt, rekreativt uderum og forlænger boligens private rum ud i det offentlige rum, men hvad gør det ved boligliv, naboskab, fællesskab og ved byens liv?

Det har forskningsprojektet undersøgt gennem arkitekturantropoligisk feltarbejde i sommeren 2019 og sommeren 2020.

Baggrunden for projektet