Altanliv.aau.dk

Velkommen

Altaners Sociale Liv er et forskningsprojekt, der handler om, hvad altaner gør ved boliglivet, naboskabet og byens fælles rum. På denne side formidles forskningsprojektets konklusioner gennem artikler, rapport og videoer.

Hvad gør altaner ved boligliv og naboskab?

Filmen giver indblik i feltarbejdet og er produceret i samarbejde mellem Kanvas Film og BUILD, Aalborg Universitet.

 

Rapport

Altaners Sociale Liv er en empirisk arbejdsrapport, der præsenterer forskningsprojektets konklusioner om, hvad altaner gør ved boligliv, naboskab og byliv.

Læs rapporten

Artikler og links

Her finder du links til artikler om altanliv.

Om projektet

Det stigende antal altaner er en af tidens mest markante forandringer af byen.

I de nye byområder har næsten samtlige boliger store altaner, og i brokvartererne knopskyder altaner på facader mod både gården og gaden. Altanerne giver byens beboere et nyt, rekreativt uderum og forlænger boligens private rum ud i det offentlige rum, men hvad gør det ved boligliv, naboskab, fællesskab og ved byens liv?

Det har forskningsprojektet undersøgt gennem arkitekturantropoligisk feltarbejde i sommeren 2019 og sommeren 2020.

Baggrunden for projektet

Hvad betyder altaner for livet i byen?

Filmen giver indblik i feltarbejdet og er produceret i samarbejde mellem Kanvas Film og BUILD, Aalborg Universitet.

 

Resultater fra projektet

Filmen opsummerer forskningsprojektets konklusioner og er produceret i samarbejde mellem Kanvas Film og BUILD, Aalborg Universitet.