om projekt cykelliv

Baggrund for Projekt Cykelliv

Kørelys

Hvert år er mange cyklister involveret i ulykker på de danske veje. En ny befolkningsundersøgelse fra Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet estimerer, at der hvert år i Danmark er omkring 25.000 eneulykker med cyklister og omkring 11.000 ulykker, hvor cyklister kommer til skade efter kollision med andre trafikanter.

Formålet med Projekt Cykelliv er at sætte fokus på cyklistulykker og teste om, det har en effekt på antallet af ulykker mellem cyklister og andre trafikanter, hvis de kører med deres cykellygter tændte døgnet rundt fremfor kun i lygtetændingstiden. I forsøgsperioden indsamles informationer ved hjælp af selvrapportering. Det vil sige, at deltagerne selv indrapporterer, når de har været involveret i en ulykke, og kort beskriver hvad der skete, og hvilke skader de fik.   

Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet har tidligere i en række forskningsprojekter arbejdet med selvrapportering af trafikulykker, og resultaterne fra disse projekter viser, at selvrapporterede ulykker kan bidrage med værdifuld viden til arbejdet for færre ulykker.

Hvordan gennemføres Projekt Cykelliv?

I Projekt Cykelliv følges 4.000 cyklister i et år. De 4.000 cyklister er inddelt i to grupper - kontrol- og testgruppe. Testgruppen vil igennem forsøgsperioden køre med cykellygter, der fungerer som permanent kørelys.

Som deltager vil du hver måned blive bedt om at indrapportere, om du har cyklet, hvor mange ture du har foretaget, længden af den seneste tur, samt om du har været involveret i en ulykke som cyklist.

Desuden vil du som deltager blive spurgt ind til, om du har anvendt cykeludstyr, f.eks. cykelhjelm, cykeljakke eller anden form for pangfarvet beklædning eller cykellygter.

Efter forsøgsperioden vil de indrapporterede ulykker blive analyseret, og resultaterne formidlet til relevante myndigheder med henblik på at kunne indgå i arbejdet for færre trafikulykker.

Projektet er finansieret igennem bevillinger fra Den A. P. Møllerske Støttefond og Det Nissenske Familiefond.

Firmaet Reelight stiller lygterne til rådighed for forsøget, og giver deltagerne mulighed for efter forsøget at erhverve lygterne for 100 kr. – markedspris 700 kr.

Menu

Datapolitik

Projekt Cykelliv er registreret i Aalborg Universitets register over forskningsprojekter, som indsamler persondata i henhold til persondataforordningen. Projekt Cykelliv indsamler data fra spørgeskemaer udsendt af Aalborg Universitet. Data vil blive anonymiseret i forbindelse med anvendelsen af dem.

Har du spørgsmål til hvordan Projekt Cykelliv håndterer dine data, er du velkommen til at kontakte os på cykelliv@civil.aau.dk