Procedure

Kørelys

I Projekt Cykelliv vil der blive udsendt tre forskellige typer spørgeskemaer i projektperioden: Spørgeskemaet for tilmelding til Projekt Cykelliv, et månedligt spørgeskema og et slutspørgeskema efter forsøgsperioden er ovre.

tilmeldingsskema til Projekt Cykelliv

Vi har nået vores ønskede antal deltagere til projektet, og derfor er der lukket ned for tilmeldingen til projektet. Vi takker for din interesse i projektet.  


Det månedlige spørgeskema

I starten af hver måned vil der blive udsendt et spørgeskema til alle deltagerne i Projekt Cykelliv på den mailadresse, som du oplyste ved tilmelding. I spørgeskemaet bliver du spurgt ind til, om du har cyklet, hvor langt du har cyklet, og om du har været involveret i en cykelulykke i sidste måned. Svarer du nej til at have cyklet i sidste måned, afsluttes spørgeskemaet. Svarer du derimod ja til at have cyklet, vil du blive spurgt til, hvor langt du har cyklet, og om du har været involveret i en cykelulykke. Svarer du ja til at have været involveret i en cykelulykke, vil du blive bedt om yderligere information om ulykken. Det er vigtigt, at du udfylder spørgeskemaet - også selvom du ikke har cyklet eller været involveret i en cykelulykke i sidste måned.

Vi håber selvfølgelig ikke, at I du bliver involveret i en ulykke, men statistikken siger, at der er i løbet af året med høj sandsynlighed vil være nogle deltagere, som bliver involveret i en ulykke på cykel. Hvis det sker, håber vi, at du vil fortælle os så detaljeret som muligt om ulykken, så du kan bidrage til vores viden om cykelulykker og hjælpe os i arbejdet for færre fremtidige ulykker.


afsluttende spørgeskema efter forsøgsperioden

Når forsøgsperioden er ovre, vil alle deltagere i Projekt Cykelliv modtage et afsluttende spørgeskema på den mailadresse, der blev oplyst ved tilmelding. I spørgeskemaet er det muligt at evaluere projektet og komme med ris og ros.

Menu