hvad skal registreres

Hvad skal registreres

I spørgeskemaet kan du registrere de uheld, hvor du selv har været fodgænger, cyklist eller knallertkører. Du må også meget gerne registrere de situationer, hvor du har været lige ved at komme ud for et uheld. Disse situationer kan vi kalde for næsten-uheld. Giv gerne så mange detaljer om hændelserne, som du kan.

Hvis du har haft uheld, hvor du har benyttet et andet transportmiddel, eksempelvis bil eller motorcykel, eller hvor du har været passager i bus/tog, må du også gerne registrere og fortælle om disse uheld, men du behøver ikke.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om undersøgelsen, kan du kontakte os ved at skrive en mail til:

Tanja K. O. Madsen
Ph.d.-studerende, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
SafeVRU@aau.dk