om projektet

Om projektet

Fodgængere, cyklister og knallertkørere er udsatte, når de færdes i trafikken, fordi de kun i mindre omfang er beskyttede, hvis de bliver involverede i et uheld. Desværre bliver kun en del af disse uheld registreret af politiet eller skadestuen.

For at få større indsigt i hvor og hvorfor uheld med bløde trafikanter sker, så vi kan forbedre sikkerheden for disse trafikanter, gennemfører Trafikforskningsgruppen ved Aalborg denne undersøgelse,

Vi benytter os af en metode, hvor du selv kan registrere dine uheld via et spørgeskema. Det gør vi, fordi du som impliceret i uheldet ved en masse om hvad der skete i uheldet, og vi håber at du har lyst til at fortælle os om uheldet, så vi kan bruge det i vores forskning indenfor trafiksikkerhed.

Undersøgelsen er en del af et større projekt kaldet InDeV: In-depth Understanding of Accident Causation for Vulnerable Road Users. Projektet bliver gennemført i Danmark, Sverige, Belgien og Spanien.

Resultater fra undersøgelsen kan findes på InDeV-projektets hjemmeside (www.indev-project.eu) efter projektets afslutning. Du kan også læse de vigtigste resultater på denne hjemmeside. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere information om undersøgelsen, kan du kontakte os ved at skrive en mail til:

Tanja K. O. Madsen
Ph.d.-studerende, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet
SafeVRU@aau.dk