Det strategiske forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB)

Velkommen til ZEB's hjemmeside


Strategisk forskningscenter for energineutralt byggeri (ZEB) har til opgave at udvikle integrerede, intelligente teknologier til byggeriet, der sikrer betydelige energibesparelser og optimal anvendelse af vedvarende energi. Centret vil i samarbejde med industrien skabe den nødvendige basis for en langsigtet bæredygtig udvikling i byggesektoren.

I udviklingen af energineutrale bygningskoncepter for nye og eksisterende bygninger lægges der vægt på at finde den optimale balance mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion i bygningen i samspil med energiforsyningssystemet, således at de samlede ressourcer udnyttes bedst muligt. Forskningscenteret har analyseret optimale strategier for varmebesparelser i fremtidens energisystem. Rapporten kan hentes her.

Forskningscentret har i forbindelse med udviklingen af energineutralt byggeri udviklet en definition for denne type byggeri. se definition for energineutralt byggeriEt godt indeklima er meget vigtigt for energineutralt byggeri. Derfor har forskningscentret defineret metoder og procedurer til at beskrive og vurdere indeklimakvailteten i nye og eksisterende boliger og kontorbygninger. hent rapport om indeklimakvalitet

IDES-EDU

IDES-EDU

IDES-EDU-projektet uddanner specialister, både studerende og professionelle, i Integreret Energi design af bygninger. 

Læs mere om IDES-EDU

SmartZEB

SmartZEB brings the building and the grid perspectives together in a new building evaluation framework, which enables design of an energy optimized building that intelligently interacts with the energy distribution system. 

Læs mere om SmartZEB

For projektdeltagere