Spørgeskemaer

I Projekt Cykeljakken udsender vi i løbet af projektperioden tre typer af spørgeskemaer: spørgeskema om brug af cykeljakken, spørgeskema om dine ulykker på cykel og spørgeskema med flere spørgsmål. Hvilke spørgeskemaer, du modtager, afhænger af, om du er testgruppe eller kontrolgruppe.

 

Spørgeskema om brug af cykeljakken

Udsendes til testgruppen på et tilfældigt tidspunkt hver måned i projektperioden.  Vi spørger, hvor lang din sidste cykeltur var, og om du da havde cykeljakken på. Vi spørger til din brug af jakken for i analyserne at kunne kompensere for, at du måske ikke altid tager jakken på, når du cykler. Vi ser selvfølgelig helst, at du har jakken på, hver gang du cykler, men ”glemmer” du den engang imellem, er det vigtigt, at du svarer ærligt, når vi spørger. Der kan svares JA/NEJ.

 

Spørgeskema om dine ulykker på cykel

Udsendes til begge deltagergrupper, altså både kontrol- og testgruppen, den 1. i hver måned. 
Først spørger vi, om du har været involveret i trafikulykker på din cykel i den foregående måned. Svarer du NEJ, afsluttes spørgeskemaet. Svarer du JA, bliver du bedt om yderligere oplysninger om ulykken, hvorefter du kan afslutte.

Vi håber selvfølgelig, at ingen har været involveret i trafikulykker, men statistikken siger desværre, at nogle af jer i løbet af året vil blive involveret i en ulykke på cykel.

 

Spørgeskema med flere spørgsmål

Udsendes til begge deltagergrupper, altså både kontrol- og testgruppen.
Dette spørgeskema får du engang efter sommerferien 2013. Det er mere omfattende end de to øvrige typer, men til gengæld får du det kun en gang. Her vil vi bl.a. spørge om dine cykelvaner, og vi vil spørge testgruppens deltagere om deres brugserfaringer med cykeljakken.

Alle spørgeskemaer udsendes til dig via e-mail med et link til et webbaseret spørgeskema. Al kommunikation i forbindelse med udsendelse og besvarelse af spørgeskemaerne foregår via en såkaldt sikker internetforbindelse.

ET FORSKNINGSPROJEKT FRA AALBORG UNIVERSITET - STØTTET AF TRYGFONDEN