Vil du vide mere

Baggrund for projektet

Cyklister er en udsat trafikantgruppe, da uheldsrisikoen for dem er væsentligt højere end for andre trafikantgrupper. Dertil kommer, at skaderne hos cyklisterne har en relativ høj alvorlighedsgrad. Manglende synlighed er i Havarikommissionen for Vejtrafikulykker blandt årsagerne til den højere uheldsrisiko hos cyklisterne. Dette dokumenteres af et forskningsprojekt, gennemført i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Odense Kommune, omkring brugen af fastmonterede blinkende cykellygter. Forskningsprojektet dokumenterer således, at brugen af cykellygterne reducerer cyklisternes risiko for at blive involveret i et flerpartsuheld med 30 %.

Baseret på resultaterne fra det tidligere forskningsprojekt er formålet med Projekt Cykeljakken at undersøge, hvordan beklædning med høj synlighed påvirker cyklisters uheldsrisiko. Hypotesen er, at anvendelsen af en sådan beklædning vil øge cyklisternes synlighed markant og derved føre til en reduktion i uheldsrisikoen. Det forventes også at kunne klarlægges, om jakkens effekt afhænger af parametre som lysforhold, ligesom det også vil blive undersøgt, hvilke uheldstyper der i særlig grad påvirkes.

Holder hypotesen, kan projektets resultater danne baggrund for kampagner, for at cyklister øger deres egen synlighed i trafikbilledet vha. farverige jakker. Man kan håbe på, at tøjproducenterne tager bolden op og gør cykeljakker til en del af sportsindustrien, så cyklisters sikkerhed i fremtiden vil øges, i takt med at et marked for cykeljakker etableres.

Hvordan gennemføres projektet

Den sikkerhedsmæssige effekt undersøges i Projekt Cykeljakken ved at projektet uddeler en cykeljakke til 4.000 cyklister over hele landet som udgør en testgruppe. Disse cyklister i testgruppen skal gennem projektperioden på et år anvende cykeljakken, når de færdes på cykel. Sideløbende skal de indrapportere via spørgeskemaer på e-mail, de trafikuheld som de som cyklist i denne periode måtte have været involveret i. 
På samme måde følges 4.000 andre cyklister som udgør kontrolgruppen gennem samme periode. Denne gruppe cykler iført deres sædvanlige beklædning og skal, ligesom testgruppen, indrapportere deres cykeluheld. Efter projektperioden på et år får medlemmerne af kontrolgruppen tilsendt en cykeljakke som tak for deltagelse i projektet. 
Via en sammenligning af uheldsraterne for de to grupper, er det herefter muligt, vha. anvendelse af anerkendte forsknings- og analysemetoder, at dokumentere og beskrive den sikkerhedsmæssige effekt knyttet til brugen af cykeljakken.

Projektet er finansieret igennem en bevilling på 4.305.264 kr. fra TrygFonden.

Datapolitik

 • Projekt Cykeljakken er anmeldt til Datatilsynet
 • Alle medarbejdere på projektet har underskrevet en fortrolighedserklæring
 • Projektet indsamler data fra deltagerne gennem udsendte spørgeskemaer, som deltagerne løbende besvarer via e-mail
 • Data vil altid blive anonymiseret i forbindelse med vores anvendelse af dem
 • Cookies:
  • En cookie er en lille tekstfil, som placeres på brugerens PC, af en webside som brugeren besøger
  • www.cykeljakken.dk anvender cookies. Der er dog tale om midlertidige cookies, som ikke lagres permanent, men automatisk ”smides væk” efter ca. 2 timer
  • Vi gør opmærksom på, at vi bruger Google Analytics, som også anvender cookies i forbindelse med indsamling af data
  • I forbindelse med indgåelse af aftale for projektet accepterer deltageren brugen af cookies

ET FORSKNINGSPROJEKT FRA AALBORG UNIVERSITET - STØTTET AF TRYGFONDEN