build.aau.dkUddannelser

Kvalitetssikring, evaluering og aftagerpanel

Kvalitetssikring

Vi arbejder målrettet med fastholdelse og videreudvikling af en høj kvalitet i vores uddannelser.

Alle uddannelser er forskningsbaserede og karakteriserede ved stor relevans og employability i forhold til det omgivende samfund. Undervisningen varetages af aktive forskere og i tæt relation til det omkringliggende samfund, så den altid er relevant og ajour. Dette understøtter, at de færdige kandidaters kompetencer og viden stemmer overens med det omgivende samfunds behov og forventninger. 

Undervisningsmetoder og læringsformer udvikles og nytænkes løbende.

Uddannelsesevaluering

Umiddelbart før de studerende afslutter deres uddannelse, beder skolen de studerende vurdere deres uddannelse. De studerende gives mulighed for at vurdere opfyldelse af forventninger, fagligt niveau og indhold, studiebelastning (niveau og fordeling), progression og opnåede kompetencer i forhold til kompetenceprofil for uddannelsen.

Aftagerpanel

Studielederen nedsætter en aftagerpanel, der sammensættes af udefrakommende medlemmer, som tilsammen skal have erfaring med og indsigt i uddannelsesområdet og de ansættelsesområder, som uddannelserne giver adgang til.

Formålet med aftagerpanelerne er i flg. universitetsloven at sikre en systematisk dialog mellem uddannelserne og aftagerne om kompetencekrav på kandidaternes arbejdsmarked. Det er således også en del af den løbende og systematiske kvalitetssikring af uddannelserne på universitetet. Aftagerpanelet består af op til 12 eksterne medlemmer samt en formand. Studienævnsformanden er født formand for aftagerpanelet.