Spring til indhold
build.aau.dk

IDA, Kongressalen

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Bygnings­fysikdag 2024

Mød byggebranchens praktikere, beslutningstagere og forskere inden for bygningsfysik, og bliv klogere på den nyeste viden i et bæredygtigt perspektiv. Årets tema er biogent byggeri, fugthåndtering og renovering.

IDA, Kongressalen

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

  • 27.05.2024 Kl. 08:00 - 16:00
    Tilmeldingsfrist: 23.05.2024

  • Dansk

  • On location

IDA, Kongressalen

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

27.05.2024 Kl. 08:00 - 16:0027.05.2024 Kl. 08:00 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 23.05.2024

Dansk

On location

BUILD - Institut for Byggeri, By og Miljø

Bygnings­fysikdag 2024

Mød byggebranchens praktikere, beslutningstagere og forskere inden for bygningsfysik, og bliv klogere på den nyeste viden i et bæredygtigt perspektiv. Årets tema er biogent byggeri, fugthåndtering og renovering.

IDA, Kongressalen

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

  • 27.05.2024 Kl. 08:00 - 16:00
    Tilmeldingsfrist: 23.05.2024

  • Dansk

  • On location

IDA, Kongressalen

Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

27.05.2024 Kl. 08:00 - 16:0027.05.2024 Kl. 08:00 - 16:00
Tilmeldingsfrist: 23.05.2024

Dansk

On location

Bygningsfysikdag har været afholdt siden 2016 og har årligt samlet 100-150 praktikere, beslutningstagere og forskere inden for bygningsfysik for at blive klogere på aktuelle emner.

I år har vi særlig fokus på biogene materialer, fugtsikre løsninger og værktøjer til fremtidens byggeri og renovering med lavt CO2 aftryk. Dagens indlæg illustrerer bygningsfysikkens rolle i den grønne omstilling og hvilke udfordringer det giver ved tegnebordet og på byggepladsen. Vi ser bl.a. eksempler på byggetekniske løsninger og materialer med lavt klimaaftryk. Vi kommer rundt om håndtering af fugt i byggeri og får den nyeste viden fra byggeforskningen, hvor vi denne gang stiller skarpt på indvendig efterisolering og resultaterne fra næsten 10 års forskning i emnet. Derudover bliver der også plads til introduktion af nogle nye værktøjer, SBi Anvisninger samt Byg-Erfa-blade.

Program

Oplægsholdere

Stig Hessellund, Projektchef, Realdania

Stig Hessellund er uddannet arkitekt fra Århus Arkitektskole og har arbejdet som skitserende sagsarkitekt på større danske tegnestuer på en bred vifte af forskellige typer opgaver gennem 15 år. Som projektchef i Realdania indenfor sundt, effektivt og bæredygtigt byggeri, samt bedre boligmiljøer har Stig særligt fokus på systemisk omstilling til mere bæredygtigt byggeri, herunder indsatser for biobaserede byggematerialer og byggeri indenfor de planetære grænser.Torben Valdbjørn Rasmussen, Seniorforsker, BUILD Aalborg Universitet

Torben Valdbjørn Rasmussen, civilingeniør, ph.d er seniorforsker ved BUILD, Aalborg Universitet. Han arbejder med byggematerialer, deres mekaniske egenskaber, anvendelse, ydeevne, virkemåde og holdbarhed ud fra sin ekspertise inden for materialemekanik, -teknologi, modeldannelse og eksperimentelt arbejde. Han er også leverandør til hjemmesiderne Klimatilpasning.dk, Klimabyggeri.dk og Radonguiden.dk samt koordinator for Master i Bygningsfysik samt underviser på Master i Bygningsfysik, Bæredygtige byggeprocesser og Ledelse og informatik i byggeriet.

Eva B. Møller, Professor, DTU Construct

Eva B. Møller, civilingeniør, ph.d er professor på DTU, hvor hun især arbejder med og underviser i bygningsdesign i Arktis. Hun har i mange år arbejdet med fugtrelaterede emner i byggeriets forskellige faser: designfasen, opførelsen og driftsfasen samt ved renovering. Hun har arbejdet både som rådgiver og forsker og har især koncentreret sig om klimaskærmen.

Britt Haker Høegh, Seniorspecialist, Teknologisk Institut

Britt Haker Høegh, Diplom-Bauingenieur (FH) er seniorspecialist på Teknologisk Institut, Kvalitet i byggeriet. Hun har i over 20 år beskæftiget sig med bygningsfysiske og byggetekniske problemstillinger med fokus på årsagsbestemmelse og afhjælpning af fugtskader, skimmelsvampe og trænedbrydende svampe, radon i indeklima, fugtteknisk projektgranskning og hygrotermiske simuleringer, for både private og professionelle bygningsejere, og som specialist for ingeniører, arkitekter, entreprenører og producenter. Hun arbejder med forsknings- og udviklingsprojekter og underviser på diverse af Teknologisk Instituts byggetekniske kurser.

Walter Sebastian, Teknisk Udviklingschef, NCC

Walter Sebastian, civilingeniør, arkitekt og byggetekniker, arbejder nu på 9. år som Teknisk Udviklingschef i NCC i Faglig Sparring, hvor han bl.a. gransker, evaluerer løsninger, foretager risikovurdering, udvikler og optimerer løsninger og udarbejder tekniske anvisninger. Han har en bred erfaring bl.a. fra rådgivning, byggeriets organisationer, kvalitetssikring og tilblivelsen af alment teknisk fælleseje, herunder udvikling af byggematerialer og projektering både som arkitekt og bygherrerådgiver, men også arbejdet med renoveringsopgaver og industri. Han er både intern og ekstern underviser (DTU, tekniske skoler mfl.) og foredragsholder, skønsmand, censor, forfatter og medforfatter til en række BYG-ERFA blade og SBi-Anvisninger, senest SBi-anvisningerne 277 – 279.

Ernst Jan de Place Hansen, Seniorforsker, BUILD, Aalborg Universitet

Ernst Jan de Place Hansen, civilingeniør, ph.d er seniorforsker og forskningsgruppeleder ved BUILD, Aalborg Universitet. Han er (med)forfatter til en række SBi-anvisninger fx om tagboliger, småhuse og bygningsreglementet, som han også har holdt kurser om i mere end 15 år. Ernst har været leder af et EU-projekt om indvendig efterisolering af historiske bygninger (www.ribuild.eu) og er aktuelt leder af et projekt om levetider af bygninger og bygningsdele. Han er også underviser på Master i Bygningsfysik, ligesom han har mange års erfaring med projekter for den danske og den grønlandske myndighed med ansvar for bygningsreglementet.

Ruut Peuhkuri, Forskningschef, BUILD, Aalborg Universitet

Ruut Peuhkuri, civilingeniør, ph.d er forskningschef ved BUILD, Aalborg Universitet. Hendes forskning ligger indenfor hygrotermiske bygningsfysik, og især i klimaskærmens og bygningsmaterialers fugtdynamik, ydeevne og vurdering af skimmelrisiko. Hun underviser på Master i Bygningsfysik på BUILD og har en lang erfaring med personale- og forskningsledelse, herunder dialog med byggebranchens centrale aktører samt coaching af forskertalenter og -grupper. Hun er medlem af bestyrelse i IDA Bygningsfysik og Fonden Byg-Erfa.

Nickolaj Feldt Jensen, Postdoc, BUILD, Aalborg Universitet

Nickolaj Feldt Jensen, civilingeniør, ph.d er postdoc ved BUILD, Aalborg Universitet. Han har ph.d. fra DTU, og har i mange år arbejdet med indvendig efterisolering af historiske bygninger, med fokus på fugt og skimmelsvampevækst, samt simulering af bygningsfysiske problemer. Han er også underviser på Master i Bygningsfysik.

Morten Ørsager, Partner, Arkitekt, ERIK

Morten Ørsager er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole og er partner i tegnestuen ERIK arkitekter i København. Morten har også et master i Energy and Green Architecture (MEGA) fra Århus Arkitektskole og deltager løbende i forsknings- og udviklingsprojekter omkring bæredygtighed og renovering af bygningsarv, herunder som partner i EU-projektet om indvendig efterisolering af historiske bygninger (www.ribuild.eu)

Steffen Petersen, Professor, Institut for Byggeri og Bygningsdesign, AU

Steffen Petersen, civilingeniør, ph.d er professor i bygningsvidenskab på Institut for Byggeri og Bygningsdesign på Aarhus Universitet, hvor han bl.a. forsker og underviser i bygningers hygrotermiske egenskaber. Han er uddannet civilingeniør (2005) og Ph.d. (2011) på DTU, og har 10+ års erfaring som rådgivende ingeniør i den danske byggebranche.

Martin Morelli, Projektleder, Bunch Bygningsfysik

Martin Morelli, civilingeniør, ph.d er projektleder hos Bunch Bygningsfysik. Han har i mere end 10 år forsket i byggetekniske problemer bl.a. med varme- og fugtforhold i konstruktioner samt undervist på Master i Bygningsfysik og andre kurser på BUILD. I dag er han rådgivende ingeniør, hvor en del af arbejdet består i at udføre simuleringer af bygningsfysiske problemer fx konstruktioner i køle- og fryse huse eller uden dampspærre af PE-folie.

Bygningsfysikdagen: En årlig tradition med fokus på faglig udvikling

Siden 2016 har Bygningsfysikdagen samlet fagfolk fra branchen til en inspirerende og lærerig dag med fokus på de nyeste tendenser og udfordringer inden for bygningsfysik. Med typisk 100-140 deltagere er arrangementet et velbesøgt mødested for både erfarne eksperter og studerende.

Se de spændende programmer fra tidligere år.

Udstilling og spørgsmål

Kontakt

Bygningsfysikdag planlægges og afholdes i et samarbejde mellem: